Chat med oss
  • EN
  • Logg inn
  • Resultater for:

    5759 resultater

    Nytt emballasjeregelverk i Tyskland – VerpackG

    Fra 1. januar 2019 vil nytt regelverk for emballasje i Tyskland tre i kraft. Regelverket erstatter den tidligere «Packaging Ordinance». Endringen medfører bl.a. krav om registrering i et offentlig register som gir en oversikt over om produsenter, forhandlere og/eller distributører av emballasjemateriale overholder sine forpliktelser relatert til emballasje. Her er de viktigste tingene du må vite om. Hvem gjelder regelverket for?  Det er de samme som omfattes av dette regelverket som av tidligere regelverk. Regelverket gjelder alle "første distributører" som markedsfører produkter i emballasje som kan ende opp som søppel hos forbrukers husholdning eller liknende (f.eks. kinoer, skoler, sykehus, fornøyelsesparker osv.). Dette omfatter alle som selger over disk og gjennom nettbutikk, altså typiske business2consumer-salg (b2c). Registreringskravet gjelder både for beskyttende emballasje, selve produktemballasje og/eller forsendelsesemballasje. "Første-distributører" er den første personen som kommersielt forsyner b2c forpakning (med vare i) i Tyskland til en tredjepart med tanke på distribusjon, forbruk eller bruk. Hvis produsentens hovedkontor befinner seg utenfor Tyskland, vil det være importør i Tyskland som anses som produsent. Hvilke krav gjelder?  Den som er "første distributør" av produkter pakket i emballasje som er omfattet av regelverket må registrere seg i emballasjeregisteret LUCID innen 1. januar 2019.  I registeret skal produktnavn/varemerker de distribuerer oppgis. "Initial plan notification" skal også rapporteres. Registrering skjer på LUCID. I tillegg skal man registrere produktene eller delta i et resirkuleringssystem, som i praksis er et selskap som av tyske myndigheter er autorisert til å samle inn og behandle emballasjen. Koster det noe å være registrert? Registrering og rapportering i LUCID-registeret er gratis. Deltakelse i resirkuleringssystem koster penger. Hvor kan jeg finne mer informasjon? Mer informasjon finnes i de to veiledningsdokumentene "How-To-Guide to the Packaging Act for Manufacturers" og “The ten most important questions regarding the implementation of the Packaging Act".