Søk

 • Alle kategorier (5305)
 • Ansatt (746)
 • Nyhet (496)
 • Arrangement (247)
 • Tjenester (204)
  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesiell formular forlanges. ECE's Invoice Layout Key anbefales. Fakturaen bør skrives ut i minst tre originaler på fransk eller arabisk. Foruten vanlige fakturaopplysninger er det vikti...

   18.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesielle krav til formular. Bør skrives ut og signeres i minst fire eksemplarer på engelsk eller arabisk. Fakturaen skal inneholde alle relevante opplysninger, se fullstendig liste i to...

   16.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesielle krav til formular. Handelsfaktura utstedes på engelsk i minst tre eksemplarer. Foruten vanlig innhold må handelsfakturaen inneholde opplysninger om:  - Opprinnelsesland  - HS-t...

   26.03.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer (en original og tre kopier). Fakturamalen UN layout Key kan brukes. Fakturaerklæring Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til prefer...

   20.02.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Utstedes i tre eksemplarer. Ingen spesielle krav til formular. Fakturaen må undertegnes for hånd. Fakturaerklæring Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehan...

   19.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfakturaen skal utstedes i fire eksemplarer på engelsk eller fransk av eksportør. Faktura UN layout Key kan benyttes. For full liste over anbefalt fakturainnhold, se toll- og dokumentdat...

   18.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Handelsfaktura utstedes i tre eksemplarer på engelsk eller fransk. Fakturamanualen UN layout Key kan brukes. For full liste over anbefalt fakturainnhold, se toll- og dokumentdatabasen Mendel. ...

   19.01.2018

  • Eksportdokumenter


   Faktura Ingen spesielle krav til formular. ECEs Invoice Layout Key anbefales. Bør skrives ut i minst tre eksemplarer på tysk, fransk eller italiensk. Faksimileunderskrift aksepteres ikke. Opprinnelses...

   19.01.2018