Søk

 • Alle kategorier (5185)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (341)
 • Tjenester (221)
  • Go Global: Hvordan lykkes med Internasjonalisering?


   04.09.2018

   09.00-11.00

   Grønland 58, Papirbredden 3, 1.etg.

   Søker din bedrift mot internasjonale markeder? Mulighetene ute i verden er store, men det er også noen fallgruver. Bli med på informasjonsmøte og la oss bistå et stykke på vei!

  • Klare til å levere på Norges ferske eksportstrategi


   Regjeringen befester Norges satsing på eksport og internasjonalisering. Den nye eksportstrategien inkluderer tiltak for å styrke Invest in Norway, markedsføre norske grønne løsninger, etablere et eksp...

   26.03.2018

  • Norge – sterke på produkt, svake på marked


   Innovasjon Norge har gjennomført en undersøkelse om hvordan internasjonale næringslivsledere oppfatter norsk næringsliv. Funnene viser at Norge anses som en verdensledende nisjeaktør med kvalitetsprod...

   23.05.2018

  • Grønne løsninger vises fram for verden


   Bedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold kan nå bli en del av digitaltjenesten The Explorer. Tjenesten er lansert av Innovasjon Norge i samarbeid med næringslivet, og presenteres på Innovasjonstalen...

   06.06.2018

  • Nå skal Trøndelagsbedriftene ut i verden


   Sammen med næringslivet har Innovasjon Norge lansert The Explorer –  et digitalt utstillingsvindu for grønne norske løsninger som skal bidra til å øke norsk eksport og tiltrekke flere utenlandske inve...

   05.06.2018

  • Merkevaren Norge presenteres i Harstad


   Sammen med næringslivet har Innovasjon Norge lansert The Explorer – en koblingstjeneste for næringslivet som skal øke norsk eksport. Løsningen presenteres når Innovasjon Norge holder Innovasjonstalen ...

   05.06.2018