Søk

 • Alle kategorier (5046)
 • Ansatt (722)
 • Nyhet (488)
 • Arrangement (207)
 • Tjenester (235)
  • Innovasjon Norge mener


   Innovasjon Norge er en sentral aktør i norsk næringsliv. Vår virksomhet spenner over store områder, fra å hjelpe bedrifter til å etablere seg, bidra til at nye idéer blir spennende produkter og til å ...

   12.04.2012

  • Innovasjon Norge mot 2020, strategi 2016 – 2020


   Innovasjon Norge skal fylle rollen som statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i rask endringstakt. Innovasjon Norge som selskap er selv i omstilling og ...

   20.11.2017

  • Historien om Innovasjon Norge


   I 1852 begynte en 150 år lang reise, som til slutt endte opp med det vi i dag kjenner som Innovasjon Norge.

   18.05.2015

  • Om Innovasjon Norge


   Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Som en global o...

   22.03.2012

  • Årsrapport 2005


   Innovasjon Norge har eksistert i to år. Vi har levert resultater slik vi skal og har utnyttet pengene våre godt. Stort sett har vi verken brukt for mye eller for lite.

   28.03.2012

  • Årsrapport 2004


   18. juni 2003 besluttet Stortinget å opprette Innovasjon Norge som et nytt særlovsselskap, med oppstart 1. januar 2004.

   28.03.2012

  • Mål og delmål


   Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og ulike regioners næringsmessige muligheter.

   21.01.2013

  • Gode råd og rapporter


   Få skattereduksjon gjennom SkatteFUNN, beskytt ideen din (IPR) og få mer innsikt om kreativ næring.  

   01.06.2017