Søk

 • Alle kategorier (5185)
 • Ansatt (728)
 • Nyhet (487)
 • Arrangement (341)
 • Tjenester (221)
  • Inn på tunet


   Inn på tunet er bruk av gårdsbruk i omsorgsarbeid. Har du hjerte for medmennesker og evne til å tenke kreativt kan vi hjelpe deg på veien mot en mer lønnsom bedrift.

   18.06.2015

  • Måltidsopplevelser


   Vi vil satse på deg som tilbyr ekte, norske måltidsopplevelser med en tydelig identitet og historie.

   12.06.2015

  • Lokalmat- og drikke


   Vi vil satse på deg som produserer mat- og drikkevarer med en tydelig tilknytning til landbruket.

   12.06.2015

  • Utviklingsprogrammet: Rein


   Vi vil satse på deg som ønsker å skape utvikling i reinnæringen, og som vil gjøre gode produkter tilgjengelig for alle.

   12.06.2015

  • Kompetansenettverkene: Slik tar du kontakt


   Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med nettverket i din region - men tilbudene i de ulike nettverkene er tilgjengelig for alle uavhengig av hvor du holder til. Driver du innen reinnæringen, ta kontakt...

   12.12.2013

  • Matfaglig kompetanse


   Vi ønsker å hjelpe små matbedrifter med å skape større verdier.

   12.12.2013

  • Møre og Romsdal


   Søknadsfrist Ingen søknadsfristar Prioritering mellom produksjonar Det er ikkje føreteke nokon prioritering mellom produksjonar innanfor nasjonale rammer og retningsliner. Det vises difor til dei gene...

   11.11.2016

  • Sogn og Fjordane


   Søknadsfrist I Sogn og Fjordane opnar Innovasjon Norge for innsending av søknader på følgjande datoar, sjå nedanfor. Søknader som kjem inn i tidsintervalla nedanfor vil bli handsama opp mot kvarandre ...

   11.11.2016