Søk

 • Alle kategorier (4783)
 • Ansatt (969)
 • Nyhet (514)
 • Arrangement (441)
 • Tjenester (31)
  • EU-finansiering


   Trenger du finansiering til et prosjekt med internasjonalt potensial? Norge er fullverdig medlem av Horisont 2020-programmet, noe som gjør at norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje m...

   12.11.2018

  • Innovasjonslån


   Innovasjonslån kan brukes både til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, vekst og internasjonalisering.

   12.11.2018

  • Forbud mot støtte til selskaper "i vanskeligheter"


   I henhold til Statsstøtteregelverket kan man ikke (under gruppeunntakene, GBER) gi offentlig støtte til selskaper som er «i vanskeligheter» og som er eldre enn tre år fra foretaksregistrering. Et sels...

   05.12.2018

  • Innovasjonspartnerskap


   Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. ...

   17.12.2018

  • Klimavennlig og smart transport


   Vi søker bedrifter som har planer om å utvikle løsninger for framtidens transport. Innovasjon Norge har en milliard kroner til finansiering av innovasjonsprosjekter, og vi ønsker flere prosjekter inne...

   20.03.2019

  • Innovasjonsverksted


   Arbeider din bedrift med nye innovasjonsprosjekter, og har du behov for verktøy som kan hjelpe bedriften med innovasjon og forretningsutvikling? Vi tilbyr innovasjonsverksted, der du og din bedrift få...

   21.11.2018