Søk

 • Alle kategorier (4783)
 • Ansatt (969)
 • Nyhet (514)
 • Arrangement (441)
 • Tjenester (31)
  • Grønne løsninger vises fram for verden


   Bedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold kan nå bli en del av digitaltjenesten The Explorer. Tjenesten er lansert av Innovasjon Norge i samarbeid med næringslivet, og presenteres på Innovasjonstalen...

   06.06.2018

  • Nå skal Trøndelagsbedriftene ut i verden


   Sammen med næringslivet har Innovasjon Norge lansert The Explorer – et digitalt utstillingsvindu for grønne norske løsninger som skal bidra til å øke norsk eksport og tiltrekke flere utenlandske inves...

   05.06.2018

  • Merkevaren Norge presenteres i Harstad


   Sammen med næringslivet har Innovasjon Norge lansert The Explorer – en koblingstjeneste for næringslivet som skal øke norsk eksport. Løsningen presenteres når Innovasjon Norge holder Innovasjonstalen ...

   05.06.2018

  • Smarte bygg – PowerHouse


   Presset på byene øker og det krever mye ressurser å bygge, drifte og vedlikeholde boliger og kontorbygg. Bygningsmassen i Norge står for over 35 % av energiforbruket. For at byen skal være et godt ste...

   30.05.2017

  • Digitalisering av Lånekassen


   Dagens studenter er vokst opp med internett og digitale løsninger. Det vet Lånekassen, som hvert år behandler tusenvis av søknader om lån og stipend. Nå er manuelt arbeid og lang saksbehandlingstid er...

   30.05.2017

  • Telemedisin på Sunnaas


   Liggesår er en vanlig komplikasjon etter ulykker. Det er plagsomt for pasientene og kostbart for sykehuset. Behandlingen kan ta flere måneder.

   30.05.2017

  • Uventet samboerskap


   Mange mennesker sliter med ensomhet og passivitet. Ulike grupper i samfunnet har også varierende behov for omsorg.

   30.05.2017