Søk

 • Alle kategorier (4345)
 • Ansatt (755)
 • Nyhet (492)
 • Arrangement (318)
 • Tjenester (14)
  • Bygg Bedrift for reiseliv - Sogn og Fjordane


   27.03.2019-28.03.2019

   11.30

   Thon hotel

   Innovasjon Norge Vestland inviterer reiselivsbedrifter i Sogn og Fjordane, som har ambisjon om å skape berekraftig vekst og lønsemd i reiselivsbedrifta si, til Bygg Bedrift. Dette er eit kompetansepro...

  • Bli kjent med markedet


   Når du skal selge dine produkter i utlandet, er det nødvendig å bli kjent med markedet du skal inn i først. Et klart bilde av konkurransesituasjonen, salgs- og distribusjonskanaler, markedsføring, mar...

   27.11.2018

  • Forstå forretningskulturen


   Det er ofte undervurdert hvor viktig det er å være oppmerksom på og forstå forretningskulturen i ulike land. God innsikt i forretningskultur kan være en nøkkel til suksess.

   27.11.2018

  • Er din bedrift klar for internasjonalisering?


   Å satse internasjonalt krever riktig kompetanse, ekstra ressurser og god forankring ledelsen. Dette kommer i tillegg til at dine produkter og tjenester er overførbare til et utenlandsk marked.

   22.11.2018

  • Eksporten i september 2018


   Veksten i fastlandeksporten var svak i september, bare 0,5 prosent over september 2017. Korrigert for en virkedag mindre tilsier dette en økning på rundt fem prosent. Tas det hensyn til at prisene i g...

   13.12.2018

  • Eksporten i august 2018


   August viser god vekst både i samlet vareeksport og i fastlandseksporten. For råolje og naturgass er volumet lavere enn i august i fjor, men prisene er mye høyere. Dette smitter over på bensin og dies...

   13.12.2018

  • Eksporten i mai 2018


   Samlet eksport preges nå av at olje, gass og raffinerte produkter har steget betydelig i pris, og dette løfter verdien av samlet eksport.

   13.12.2018

  • Mars 2018


   Påska satte sitt preg på mars i år og ga tre færre virkedager enn året før. Det ga 4 prosent lavere fastlandseksport enn i mars 2017. For råolje var både volum og pris høyere enn for ett år siden og e...

   13.12.2018