Søk

 • Alle kategorier (5171)
 • Ansatt (724)
 • Nyhet (494)
 • Arrangement (256)
 • Tjenester (237)
  • Brand Manual - Design Manual


   The Innovation Norway brand is our most powerful asset. Using it correctly helps ensure that it remains recognisable and increases its value. Our visual identity is built on a concept called Climb Up....

   12.01.2016

  • Presserom


   Vi har inngående kunnskap og et stort kontaktnettverk innen entrepenørskap, innovasjon og norsk næringsliv i utlandet.

   27.06.2014

  • Innovasjon Norge mener


   Innovasjon Norge er en sentral aktør i norsk næringsliv. Vår virksomhet spenner over store områder, fra å hjelpe bedrifter til å etablere seg, bidra til at nye idéer blir spennende produkter og til å ...

   12.04.2012

  • Innovasjon Norge mot 2020, strategi 2016 – 2020


   Innovasjon Norge skal fylle rollen som statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i rask endringstakt. Innovasjon Norge som selskap er selv i omstilling og ...

   20.11.2017

  • Historien om Innovasjon Norge


   I 1852 begynte en 150 år lang reise, som til slutt endte opp med det vi i dag kjenner som Innovasjon Norge.

   18.05.2015

  • Om Innovasjon Norge


   Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Som en global o...

   22.03.2012

  • Grønne løsninger vises fram for verden


   Bedrifter i Buskerud, Telemark og Vestfold kan nå bli en del av digitaltjenesten The Explorer. Tjenesten er lansert av Innovasjon Norge i samarbeid med næringslivet, og presenteres på Innovasjonstalen...

   06.06.2018