Søk

 • Alle kategorier (4783)
 • Ansatt (969)
 • Nyhet (514)
 • Arrangement (441)
 • Tjenester (31)
  • Kredittforsikring


   Kredittforsikring dekker kommersiell risiko (manglende betalingsevne og betalings uvilje) og land(politisk) risiko.

   28.11.2018

  • Åpen regning


   Utbetalinger skjer nesten utelukkende via S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), som er et internasjonalt datanettverk for finansielle transaksjoner og kommunikasjon...

   28.11.2018

  • Andre måter å sikre kontrakten


   Sen betaling føre til tap av renter, og forsinkelsesrente er normalt en kompensasjon for dette. Det er viktig å være oppmerksom på at dette ikke er mulig å kreve i alle land, og det er derfor viktig å...

   28.11.2018

  • Distansehandel


   Hva skiller netthandel fra direkte handel gjennom en butikk?

   03.12.2018

  • Forbrukerbeskyttelse


   I EU og EØS er det bare delvis felles regler for distansehandel og forbrukerbeskyttelse. Med forbrukerbeskyttelse menes både forbrukernes rettigheter ved kjøp og når det gjelder personvern.

   03.12.2018

  • Håndtering av persondata i EU/EØS


   For å fullføre en avtale om netthandel, trenger selgeren kjøperens informasjon som identifiserer hvem kjøperen er. Hvordan dere som selger behandler disse personopplysningene er regulert i strenge reg...

   03.12.2018

  • Betalingsløsninger


   Det vil være både gunstig og nødvendig å tilby ulike betalingsløsninger basert på kundens behov i ulike markeder. Sikre, enkle betalingsløsninger for kunden gir som regel mer salg.

   03.12.2018

  • Tvisteløsning


   Dessverre går ikke ting alltid etter planen. Derfor er det viktig å ha en plan for hvordan man på best måte kan løse konflikter. Dette vil spare deg tid, og gjøre det lettere om ting skulle gå galt.

   03.12.2018

  • Logistikk ved netthandel


   At kunden opplever at logistikken fungerer og at varene blir levert som forventet er spesielt viktig ved netthandel. Når leveransene går som planlagt er det også en større sjanse for at kundene bestil...

   03.12.2018

  • Sjekkliste for netthandel


   Når dere selger varer via nettbutikk til andre land, må dere forholde dere til de lover og regler som gjelder i landet til kunden.

   03.12.2018