Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • FAQ EIC Accelerator

  Her finner du svar på de fleste spørsmål som kan tenkes å dukke opp hos deg som er interessert i å søke midler fra EIC Accelerator.

  Forberede søknad

   

  Før du sender inn søknaden

  Det er viktig at du forbereder deg godt før du går i gang med selve søknadsprosessen. Vi anbefaler sterkt at du tar kontakt med en av Innovasjon Norge sine EU-rådgivere før du går i gang med en søknadsprosess. Hvis du ikke har erfaring med EU-søknader vil det være mye å hente for deg at våre rådgivere kan gi deg korrekt informasjon og god veiledning om søknads- og evalueringsprosessen. 

  Ta en titt i online manual for å se hele forløpet fra registrering av selskap til innsendelse av søknad i Horisont Europa. Denne manualen gjelder for alle søknadstyper, men gir en god oversikt over de ulike stegene frem mot innsendelse.

   

   

  Søknadsprosessen

  Søknadsprosessen til EIC Accelerator er tredelt og skjer elektronisk ved å logge deg på EUs søkerportal Funding & Tender Opportunities.

  Steg 1: Kort søknad

  Søknaden i steg 1 består av noen spørsmål samt en 3 min. video og et pitchdeck.

  I søknaden til EIC Accelerator benyttes AI-verktøy for såkalt Discovery og Diagnostic for å utforme en best mulig søknad gjennom 4 moduler.  Søknaden blir evaluert gjennom en såkalt binær evaluering, dvs at evaluatorene gir en “GO” eller “NO GO” vurdering. I del 1 av søknaden benyttes to moduler. Modul 1: Discovery gir søker en mulighet til å søke etter mest relevante finansieringsordninger mens Modul 2: Diagnostic gir en vurdering av prosjektideen til selskapet vurdert opp mot vitenskapelige publikasjoner, patenter og vellykkede europeiske prosjekter. I denne modulen besvarer søkeren en rekke spørsmål om problemet bedriften ønsker å løse, løsningen dere har og markedet dere tenker å adressere løsningen til. Vurdering og informasjon om globale konkurrenter håndteres i del 2 av søknaden, dvs den fullstendige søknaden som dere blir invitert til å sende inn dersom kortversjonen blir godkjent.

  Steg 2: Fullstendig søknad

  Søknaden blir evaluert gjennom en såkalt binær evaluering, dvs at evaluatorene gir en “GO” eller “NO GO” vurdering. Dersom dere oppnår “GO” vil dere bli invitert til å sende inn en fullstendig og mer omfattende søknad (Steg 2) via søknadsportalen og det samme søknadsverktøyet som dere benyttet i steg 1 (AI Tool).

  Denne søknaden må være innsendt i god tid før søknadsfristen for EIC Accelerator. Det er 3 søknadsfrister i 2022 (23.mars, 15.juni og 5.oktober).

  Steg 3: Pitching og intervju foran investorpanel i EU

  Dersom søknaden i steg 2 oppnår en “GO” fra evaluatorene vil dere bli invitert til å pitche prosjektet og selskapet foran et investorpanel organisert av Europakommisjonen i Brussel.

  Intervjuet vil eventuelt bli gjennomført digitalt.

   

   

  Sende inn søknaden

  Når du har fullført besvarelsen av spørsmålene i steg 1 må du huske å laste opp pitchdecket og videofilmen som skal legges ved søknaden. Fristen for innsendelse er senest kl. 17:00 på datoen for søknadsfristen. Det er lurt å sende inn søknaden noen timer før denne fristen for å unngå tekniske blokkeringer eller andre tekniske avbrudd som kan forårsakes av at mange sender inn søknadene sine på dette tidspunktet.

   

   

  EIC Pathfinder - egenkapital-investeringen fra EU

  Se 'Ofte Stilte Spørsmål' fra Europa-kommisjonens nettside.

  Kontraktsforberedelser

  Dersom dere har fått henvendelse fra Europakommisjonen om å sende inn dokumentasjon om selskapet og opprette LEAR så kan det tyde på at dere har kommet igjennom nåløyet og vurderes for støtte fra EU! Vær klar over at den offisielle meddelelsen om at dere har fått støtte fra EU ikke foreligger før alle innsendte dokumenter er godkjent av EU.

  Les General Model Grant Agreement HER for informasjon om forhold knyttet til kontrakten med EU.

   

   

  Prosjektgjennomføring

   

  Rapportering og utbetalinger

   

  Fant du ikke svar på ditt spørsmål?

  Les spørsmål og svar om EIC Accelerator

   

  Har du spørsmål om deltakerregler i øvrige ordninger i Horisont Europa?

  Les mer i Forskningsrådets FAQ