Rådgivning internasjonal satsing og markeder

 Westend61
Westend61

Innovasjon Norge tilbyr rådgivning, nettverk og kompetanse til norske bedrifter med internasjonale ambisjoner.

Med kontorer i viktige internasjonale markeder og i alle Norges fylker kan Innovasjon Norge hjelpe din bedrift å oppnå raskere vekst med lavere risiko.

Rådgivning internasjonal satsing

Er du klar for å ta bedriften internasjonalt? Innovasjon Norges internasjonaliseringsrådgivere ved kontorene i Norge kan hjelpe deg på veien.

Vi sparrer for å finne ut hvordan du best kan lykkes i et nytt marked, og tilbyr workshoper der vi jobber med å spisse og systematisere forretningsmodellen for et nytt marked.

Våre rådgivere i Norge kan hjelpe deg med å legge en plan for god markedsintroduksjon, og koble deg med våre internasjonale kontorer.

Rådgivning i internasjonale markeder

Ønsker du å bli kjent med et internasjonalt marked? Er det etterspørsel etter produktet ditt, og hvordan er konkurransen?

Innovasjon Norge har rådgivere ved 34 kontorer i 29 land. De kjenner markedet, forretningskulturen og har et bredt nettverket.

Vi kan gi din bedrift verdifull innsikt i internasjonal forretningsutvikling og innpass hos potensielle kunder og partnere, samt bransjeeksperter i markedet.

Samarbeid – Partnersøk og kobling

Er du på vei inn i et nytt marked, og ønsker lokale samarbeidspartnere? Innovasjon Norge har rådgivere ved 34 kontorer i 29 land. De kjenner markedet, forretningskulturen og har et bredt nettverket.

Vi kan gi din bedrift verdifull innsikt i internasjonal forretningsutvikling og innpass hos potensielle kunder og partnere, samt bransjeeksperter i markedet.

Eksportteknisk rådgivning

Innovasjon Norges Eksportsenter kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til toll og avgifter, eksportdokumenter, kontrakter, betalings- og leveringsbetingelser.