Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Gjør det enklere å leve miljøvennlig

  ""
  KLIMAENGASJERTE: Menneskene i Ducky jobber med å få ned enkeltpersoners fotavtrykk.Foto: Ducky

  Teknologibedriften Ducky vil skape grønt engasjement ved hjelp av digitale klimaverktøy.

  For å kutte i klimagassutslipp, må også enkeltpersoner endre atferd. Utfordringen er at atferdsendring oftest begynner med handling. Det var utgangspunktet da tre klimaengasjerte gründere etablerte selskapet Ducky tilbake i 2014.

  – Vi mener jo at hele samfunnet må være med på en felles dugnad, og hensikten med Ducky er å gjøre det lettere for enkeltpersoner å ta miljøvennlige valg, sier medgründer Mads Simonsen.

  Gründeren har jobbet flere år i oljebransjen og opplevde å ha dårlig samvittighet for klimaet. Ønsket om å gjøre noe meningsfylt for klimaet endte til slutt opp med at selskapet utviklet flere digitale verktøy basert på klimadata og NTNU-forskning.

  ""
  BRUKERVENNLIGE VERKTØY: I Klimakonkurransen brukes Duckys app til å synliggjøre enkle og effektfulle grep man kan ta i hverdagen for å bidra til en grønnere fremtid.


  Virksomheten dreier seg i dag rundt tre hovedprodukter: Et digitalt kart over fotavtrykket for ulike nabolag, tilgjengeliggjøring av klimadata der enkeltpersoner er til stede – for eksempel i mobilbanken, og klimamesterskap og konkurranser som lar folk teste ut produktene.

  Brenner for å gjøre en forskjell

  Innovasjon Norge har fulgt selskapet siden oppstarten, og Ducky har mottatt et bredt spekter av tjenester. I starten mottok de etableringstilskudd og har siden fått tilskudd knyttet til flere ulike prosjekter, rådgivning og lånefinansiering.

  – Støtten fra Innovasjon Norge har vært helt essensiell for at vi har lykkes så bra som vi har gjort. Uten støtten hadde utviklingen vår gått mye tregere, sier Simonsen.

  Seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Ingve Nordahl Løkken, er glad for at de har kunnet bidra til å avlaste risiko og bidratt til å realisere prosjekter som dette. Han sier han er imponert over engasjementet og arbeidet Ducky gjør.

  – De gjør klimaregnskap veldig forståelig, og de er ekstremt gode til å formidle hvordan både kommuner og enkeltpersoner kan påvirke klima i praksis. Det er også helt tydelig at de virkelig brenner for saken og ønsker å gjøre en forskjell, sier Løkken.

  Det gjenspeiles også i eierstrukturen. De er hovedsakelig eid av et ideelt aksjeselskap med stiftelsesvedtekter, og fremtidig overskudd går dermed tilbake til å forberede eksisterende produkter og tjenester – eller til nye tiltak som fronter bærekraft.

   

   

  Bruker «gamification» i kampen for klimaet

  I 2020 fikk selskapet tilskudd til et prosjekt kalt «Klimadugnad», en nasjonal klimakampanje som ble gjennomført i samarbeid med Fremtiden i våre hender. Kampanjen gikk ut på å lage klimakonkurranser mellom bedrifter.

  – Vi gjennomførte tre runder med konkurranser på ulike tidspunkt. At vi hadde flere runder var veldig positivt, fordi vi kunne lære noe av hver runde og ta det med oss videre. I løpet av prosjektet kom vi langt på videreutviklingen av kampanjeverktøyet vårt. Nå skal vi fortsette å utvikle dette videre gjennom «Klimakonkurransen», forteller Simonsen.

  Klimakonkurransen går ut på at ansatte i bedriftene som har meldt seg på konkurrerer mot hverandre og mot andre bedrifter, med mål om å redusere mest mulig CO2. Konkurransen har også som mål å bidra til økt kompetanse og engasjement rundt klimautfordringene.

  Store ambisjoner

  Fremover har selskapet som mål å ekspandere, både nasjonalt og internasjonalt.

  – Nå er det mange kommuner i Norge som bruker forbruksbasert klimaregnskap fra Ducky, men vi ønsker å få det opp på et nasjonalt nivå. Vi ønsker å få Norge som stat til å bruke klimaregnskapet. Deretter ønsker vi å få til dette på et skandinavisk nivå, i flere andre land og få flest mulig til å engasjere seg, sier Simonsen.

  Målet er å vokse fra rundt 25 ansatte til nærmere 70-80 ansatte i løpet av 2022. Nye ansatte kan vente seg et unikt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer.

  – Vi har en veldig flat struktur, der alle er ledere og får ha stor påvirkning på arbeidsdagene sine. Det er nok ganske unikt å ha så stor frihet som det vi har, utdyper Simonsen.

  – Den styrken de har oppnådd i teamet, som er et relativt stort team med ulik kompetanse og godt mangfold, er noe vi i Innovasjon Norge har vurdert som veldig positivt med Ducky, avslutter Løkken.

   

   

  Ducky
  Trondheim