• EN
 • Logg inn
 • EU-finansiering

  Har du spørsmål om EIC Accelerator eller EU-finansiering? Ta kontakt med din regionale EU-rådgiver og nasjonale kontaktperson (NCP):

  Regionale EU-rådgivere i Innovasjon Norge:

  Arktis og Nordland

  Trøndelag og Møre og Romsdal

  Vestland

  Rogaland og Agder

  Vestfold og Telemark

  Oslo, Viken og Innlandet

  Eksperter og nasjonale kontaktpersoner (NCP) knyttet opp mot de planlagte områdene i Horisont Europa

  Helse

  Kultur og kreative næringer

  Klima, energi og mobilitet

  Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø

  Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet

  Kontaktpersoner på hovedkontoret

  Har du generelle spørsmål om EU-finansiering, Horisont Europa eller andre EU-programmer?