Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • EU-finansiering

  Har du spørsmål om EIC Accelerator eller EU-finansiering? Ta kontakt med din regionale EU-rådgiver!

  Arktis og Nordland

  Trøndelag og Møre og Romsdal

  Vestland

  Rogaland og Agder

  Vestfold og Telemark

  Oslo, Viken og Innlandet

  Helse 

  Hans Eirik Melandsø  (i permisjon)

  Leder for Innovasjon Norges Brusselkontor i NorCore  

  Fagekspert helse 

  Horisont Europa 

  TLF: +4790501473  

  EPOST: Hans.Eirik.Melandso@innovasjonnorge.no 

   

  Kultur og kreative næringer 

  Margit Klingen Daams  

  Fagekspert Kultur og kreative næringer 

  Horisont Europa 

  TLF: +4790937763 

  EPOST: Margit.Klingen.Daams@innovasjonnorge.no 

   

  Klima, energi og mobilitet  

  Ingvild Håvardstun Kjørrefjord 

  Fagekspert  klima, energi og mobilitet  

  Horisont Europa 

  TLF: 

  +4745432824 

  EPOST: 

  ingvild.havardstun.kjorrefjord@innovasjonnorge.no 

   

  Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet  

  Eva Langslet 

  Fagekspert Digitalisering, næringsliv og romvirksomhet 

  Horisont Europa 

  TLF: +4745281191 

  EPOST: eva.langslet@innovasjonnorge.no 

   

  Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø   

  Sigridur Thormodsdottir  

  Fagekspert Mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø 

  Horisont Europa 

  TLF+4722002609  

  EPOST: Sigridur.Thormodsdottir@innovasjonnorge.no 

   

  Kontaktpersoner på hovedkontoret  

  Har du generelle spørsmål om EU-finansiering, Horisont Europa eller andre EU-programmer? 

  Mathias Aguirre Havgar (i permisjon)

  Avdelingsleder EU-programmer 

  Avdeling for Entrepenørskap og Skalering  

  TLF: +4793841275 

  EPOST: mathias.aguirre.havgar@innovasjonnorge.no 

   

  Benedicte Sognefest 

  Fagekspert Horisont Europa 

  TLF: +4790946514 

  EPOST: benedicte.sognefest@innovasjonnorge.no  

   

  Martha Grønning (i permisjon)

  Fagekspert Horisont Europa, EU-rådgiver i klynger 

  TLF: +47 45480299 

  EPOST: martha.gronning@innovasjonnorg.no    

   

  Silje Brit Horrisland Whist 

  Seniorrådgiver COSME og DIGITAL (Digital Europe Programme) 

  TLF+47416834  

  EPOST: silje.horrisland.whist@innovasjonnorge.no  

   

  Siri Røsberg  

  SpesialrådgiverInvestEU 

  TLF+4790799494 

  EPOST: siri.rosberg@innovasjonnorge.no 

   

  Geir Ove Hansen  

  SpesialrådgiverInvestEU 

  TLF+4741427715 

  EPOST: Geir.Ove.Hansen@innovasjonnorge.no