Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Frihandels- og opprinnelsesguide

  Utsnitt av toll-uniform
  Hampus Lundgren

  Denne guiden er tenkt som et hjelpemiddel for deg og din bedrift i det daglige arbeidet med eksportforsendelser til land og områder hvor det er opprettet frihandelsavtaler.

  Erfaringer Innovasjon Norge har gjort, viser at det ofte er lite kunnskap om handelsregler spesielt når vi kommer inn på områdene om tollbestemmelser og vilkårene for å benytte tollfordelene i frihandelsavtalene.

  Guiden gir en generell beskrivelse av reglene knyttet til frihandelsavtalene uten å gå spesielt inn på de ulike artikler og paragrafer. I eksempelet nedenfor kan du følge en eksportør som bruker regelverket til å vurdere om et konkret produkt kan oppnå tollfri innførsel til EU eller ikke.

  Hensikten med guiden er at du skal kunne overføre prinsippene som gjelder i de ulike handelsavtalene til dine produkter for at disse skal oppnå en tollfordel til land eller områder hvor Norge har en frihandelsavtale.
  Når en vare krysser en landegrense må det ofte betales toll. Ved å opprette frihandelsavtaler mellom to eller flere parter, er hensikten blant annet å fjerne eller redusere tollen og andre handelshindringer for varer som har opprinnelse i et av landene som er part til avtalen. Det opprettes et frihandelsområde eller en tollunion mellom partene.

  Norge er medlem i EFTA og har sammen med de andre EFTA statene inngått en rekke frihandelsavtaler. Norge har to frihandelsavtaler med landene i EU; EØS avtalen og EF/Norge.