Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Toll og handelsregler

  Transport_boks_på_bånd
  GettyImages

  Alle varer som eksporteres eller importeres til Norge må tollbehandles, tilfredsstille respektive toll- og avgiftsregelverk, samt møte de krav som stilles til produktsikkerhet, helsesikkerhet og eventuelt andre begrensninger eller restriksjoner. Dette må som oftes dokumenteres i import- og eksportdokumentasjonen.

  Slike regler gjelder ofte også uavhengig av forsendelsens størrelse, verdi, mottaker eller metode for kjøp og salg. Derfor er det også viktig å ta hensyn til slike regler når man vurderer å sette opp netthandel med sikte på å nå potensielle utenlandske kunder.

  Som eksportbedrift, som skal selge til utenlandske kunder vi nettbutikk, er det derfor viktig å kjenne til handelsregelverket som vil gjelde ved eksport fra Norge og ha en forståelse for importregelverket i mottakerens land. Dette er viktig også få en oversikt over det totale kostnadsbildet, slik at både kunde og dere som selger har kunnskap om omfanget av prosessen og felles forståelse av pris.

  Formålet med å kjenne til dette er først og fremst å kunne informere og/eller se på alternative muligheter enn direkte B2C salg, spesielt til privatpersoner i utlandet.

  Toll, merverdiavgift og andre avgifter

  Når varer selges til utlandet er det mulig å fakturere den utenlandske kunden uten norsk merverdiavgift, og eventuelt andre norske avgifter – i motsetning til nettsalg til norske kunder, hvor norsk merverdiavgift skal faktureres og kreves opp.

  Avgiftsfrie salg ved utførsel må imidlertid dokumenteres på skikkelig måte etter merverdiavgiftsreglene, slik at du som bedrift har tilstrekkelig dokumentasjon på at varene ikke er omsatt i Norge, men eksportert ut av avgiftsområdet. Mange varer som selges på nett til utenlandske kunder vil sannsynligvis være fritatt fra tolldeklarasjonsplikten (verdier under nok 5000,-) etter tollforskriften § 3-1-15, men det stilles allikevel krav til at avsenderen skal skaffe attest for utførsel fra transportøren etter tollforskriftens § 4-23-2.

   

   

  Ved innførsel i mottakerens land, vil det være toll- og avgiftsreglene i dette landet/området som må tilfredsstilles, og det er derfor viktig å kjenne til om det er begrensninger, restriksjoner (forbud mot import), fritak eller andre forhold som kan ha innvirkning på vareflyten. En del land har for eksempel fritak for toll- og avgiftsoppkreving under bestemte verdigrensen (tilsvarende den norske på forsendelser under 350,-), i noen tilfeller kan man få fritak for toll, men ikke merverdiavgift eller særavgifter. Kjennskap til disse reglene er nødvendige å sette seg inn i også for et norsk selskap som skal selge til privatpersoner i utlandet.

   

   

  Tilsvarende regler kan også gjelde ved innførsel til andre land (enn Sverige) og som norsk eksportør er det derfor viktig å skjønne konsekvensene ved innførsel i mottakerens land, når man planlegger og setter opp netthandelsplasser rettet mot utenlandske kunder.

  Ved nettsalg til utlandet er det også viktig å ha en formening om hvordan det totale kostnadsbildet kan se ut som vises i eksempelet under. De fleste har en viss formening om at fraktkostnader må betales, men i tillegg kommer håndterings- og fortollingsgebyr og ikke minst merverdiavgift og muligens toll. For mange konsumenter kan også merverdiavgiften oppleves som en ren innførselsavgift ettersom den må betales når varer importeres, men i mange land (som i Norge) betaler man akkurat den samme avgiften hvis man handler i butikk, men da inkludert i prisen. I enkelte tilfeller kan denne forskjellen medføre utfordringer mht. gjensalg på grunn av en negativ opplevelse.

   

  Eksempel

  Eksport av damefrakk i bomull fra Norge til Danmark, produsert i Asia og designet i Norge:

  Pris uten norsk merverdiavgift er DKK 1300,- som dansk kunde betaler for produktet

  1. Kostnader ved utfortolling i Norge og innfortolling i Danmark. mellom 3-600,- pr. forsendelse
  2. Fraktkostnader DKK 200,-
  3. Tollsats 12 % = DKK 180,-
  4. Mva = landets merverdiavgift 25 % = DKK 420,-

  I tillegg til prisen for frakken kommer altså følgende:
  Frakt: 200,-
  Fortolling: 500,-
  Toll: 180,-
  MVA: 420,-
  Totalt: 1300,-