Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Japansk befolkningsvekst byr på store eksportmuligheter for norsk helseteknologi

  Tokyo by i skumring sett fra oven
  Louie Martinez

  En ny rapport som Innovasjon Norge har bidratt til å utarbeide peker på betydelige markedsmuligheter for norsk og nordisk helseteknologi i det japanske markedet.

  Målt i bruttonasjonalprodukt er Japan på tredjeplass på lista over de største og viktigste økonomiene i verden, etter USA og Kina, men foran Tyskland. En voksende andel eldre i befolkningen er imidlertid en stor samfunnsutfordring i Japan. I løpet av de neste ti årene vil hver tredje japaner være 60 år eller eldre. Med en befolkning på rundt regnet 120 millioner innbyggere, blir det tall som også gjør øyriket i øst svært interessant for satsinger innen helseområdet og helserelatert teknologi.

  Innovasjon Norge har sammen med Business Sweden og Nordic Innovation House Tokyo nylig gjennomført en studie av mulighetene for nordisk helseteknologi i det japanske markedet. I studien inngår også intervjuer med relevante aktører innenfor området digital helse i Japan.

  Ifølge rapporten som nå foreligger er det anslått at det japanske helsemarkedet vil vokse med i gjennomsnitt fire prosent årlig fram til 2024. Samtidig skjer det en dreining i retning av mer digitaliserte løsninger for helsetjenester både i offentlig og privat sektor. Elektronisk pasientjournal er et eksempel: Mens elektroniske pasientjournaler er det normale i de nordiske landene, er det kun mellom 30 og 40 prosent av journalene i Japan som føres digitalt.

  Mulighetene innen helseområdet bekreftes ved at helse nå er på topp 10-lista over de mest interessante sektorene for investering og kapitalsatsing i Japan.  Interessen styrkes ved at den japanske regjeringen har iverksatt flere initiativ (Society 5.0, Digital Agency, My Number) som skal bidra til å øke digitaliseringstakten.
  I Japan er det også interesse for det nordiske helsetilbudet, og det er allerede etablert partnerskap mellom nordiske startups og japanske partnere.

  Her er noen av hovedpunktene i rapporten:

  • De medisinske utgiftene i Japan har økt med over 30 prosent siden 2000 og utgjør nå 11 prosent av BNP.
  • Markedet for ulike helsetjenester er for perioden 2018 – 2024 anslått til å vokse i gjennomsnitt med 4 prosent årlig.
  • Andelen av befolkningen som er eldre enn 60 år vil i løpet av dette tiåret vokse til å utgjøre 30 prosent av den samlede befolkningen på 120 millioner.
  • Både privat og offentlig sektor i Japan ønsker å implementere digitale helseløsninger.
  • Mulighetene for norsk og nordisk satsing i det japanske markedet for helse ligger i en sterkere og bred samhandling med japanske partnere og interessenter både innen farmasi, medisinsk teknologi, IT, finansiering og innovasjonssystemer. 
  • Japanske selskaper er primært er interessert i samarbeid som kan tilføre merverdi innenfor de respektive kjerneområdene de allerede satser på og supplerer de tjenester og produkter de allerede leverer. Det er også interesse for nye løsninger som utnytter data, medisinsk bildebehandling og fjernoppfølging/telemedisin.
  • Helsetjenester og farmasøytisk industri er på topp ti for investeringer i regi av ulike venturefond og -kapital i Japan.
  • Nordic-Japan Digital Healthcare Summit og Nordic Japan Healthcare Investor Meeting er arenaer som kan utvikles for å styrke nordiske satsinger inn mot det japanske helsemarkedet.

   

  Kontaktperson: