Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • InvestEU – EUs nye investeringsprogram

  InvestEU omtales som det nye flaggskipet til EUs samlede finansielle virkemidler innen lån, garantier og egenkapitalinstrumenter. Programmet går fra 2021 til 2027.

  InvestEU – nøkkelpilar i EUs største stimulanspakke noensinne

  EU-kommisjonen har offentliggjort at den vil stille en budsjettgaranti på inntil 26,2 milliarder euro til investeringer gjennom InvestEU. Ambisjonen er at EU-garantien skal mobilisere minst 372 milliarder euro i ytterligere investeringer i Europa innen 2027 fra offentlige virkemiddelaktører, banker, finansinstitusjoner og investorer.

  De finansielle instrumentene i InvestEU vil finne vei til nye investeringer og tilhørende rådgivende bistand til å støtte Europas gjenoppbygging etter pandemien og bygge en grønnere, mer digital og mer robust europeisk økonomi. InvestEU kan også støtte europeisk økonomi ved å adressere nye utfordringer som følge av stor usikkerhet knyttet til miljø og sikkerhet.

  Tematiske og strategiske investeringsfokus

  InvestEU-programmet vil være innrettet mot fire tematiske retninger:

  1. Bærekraftig infrastruktur,
  2. Forskning, innovasjon og digitalisering,
  3. Små og mellomstore bedrifter, og
  4. Sosiale investeringer og ferdigheter over hele EU.

  I tillegg vil InvestEU omfatte strategiske satsinger som vil henvende seg til alle fire vinduer. Det er satsinger innen grønn og digital omstilling og styrking av europeisk næringsliv. Dette kan foregå gjennom programmer som Important Projects of Common European Interest (IPCEI (europa.eu)) og Investeringsfondet knyttet til EUs klimakvotesystem. Eller til sektorer som batteri, hydrogen, mikroelektronikk, skyteknologi, mineraler, maritim sektor, innsatsfaktorer til legemidler og solenergi.

  Grønn øremerking

  Minst 30% av mobiliserte investeringer vil bli øremerket til klima- og miljørelaterte prosjekter som bidrar til EUs klimamål.

  EIB-gruppen – en sentral aktør i InvestEU

  De finansielle instrumentene vil kanaliseres gjennom European Investment Bank (Homepage | European Investment Bank (eib.org)), European Investment Fund (https://www.eif.org ) og andre banker og finansinstitusjoner som implementerende partnere. 75% av EUs bidrag vil foregå via EIB og EIF.

  7. mars 2022 inngikk EU-kommisjonen og EIB-gruppen (EIB og EIF) avtale om EU-budsjettgaranti på 19,65 milliarder euro for å støtte investeringsprosjekter over hele Europa. EIF har etterfølgende åpnet garanti- og egenkapitalinstrumenter som følger de tematiske områdene.

  Norsk tilknytning til InvestEU

  Fra norsk side arbeides det med en tilknytning til InvestEU, og det er ventet at en avtale med EU vil signeres i juli 2022. Gitt at tidsplanen holder og ytterligere avtaler med implementerende partnere inngås i den forbindelse, forventes det at finansielle virkemidler vil kunne være operasjonelle via norske virkemiddelaktører som Innovasjon Norge, banker og finansinstitusjoner fra 3. eller 4. kvartal 2022.

  Vi vil oppdatere denne siden når vi har nytt å komme med. Følg oss gjerne.

  I mellomtiden, ta gjerne en titt på våre tjenester om EU-finansiering (innovasjonnorge.no), hvor du kan lese mer om European Innovation Council Accelerator, samarbeidsprosjekter i Horisont Europa og Europeiske innovasjonsøkosystemer.

   

  Kontaktperson for InvestEU

  Anette Berg

  Spesialrådgiver, Fagspesialist Finansielle instrumenter – InvestEU

  Tlf: (+47) 22002500

  Epost: anette.berg@innovasjonnorge.no