Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Lisensavtaler

  Ved å lisensiere ut teknologi, kunnskap eller varemerker, kan bedriften din nå nye markeder raskere og enklere enn ved mer tradisjonelle inngangsstrategier.

  Lisensiering går ut på at en eller flere lisenstakere leier en rettighet fra en lisensgiver, for å utnytte rettigheten kommersielt. Lisensavtalen kan gjelde teknologi, produkt, varemerke, design, patent og kunnskap med mer. Retten gis vanligvis for et geografisk marked, en bransje, et bruksområde eller en kombinasjon av disse. 

  I mange bransjer internasjonalt er produktlevetiden kort, og det er derfor viktig å komme raskt ut i markedet. I disse bransjene er ofte lisensiering veldig vanlig. I bransjer der teknologien er kompleks og innovasjonene gjerne er gjensidig avhengig av hverandre, er krysslisensiering vanlig og nødvendig.

   

   

  Initiativet ligger oftest hos lisensgiver

  En lisensieringsprosess starter ofte med innledende samtaler. Noen ganger tar en potensiell lisenstaker kontakt med deg, men som oftest er det lisensgiver som må identifisere og kontakte potensielle lisenstakere. Lisenstakere kan du finne blant dine konkurrenter og samarbeidspartnere.

  I de innledende samtalene er målet å få til en intensjonsavtale, en avtale som sier at dere ønsker å jobbe for å bli enig om en lisensavtale, under forutsetning av en del momenter som må avklares.

  Skaff deg juridisk bistand

  Når det kommer til de konkrete forhandlingene, bør du ha juridisk bistand. Det er ikke mulig å lage en enkel oppskrift på hvordan du skal utarbeide en lisensavtale og deretter forhandle deg frem til et tilfredsstillende resultat.

  Avtalen må skreddersys ditt behov, og du bør alltid engasjere faglig juridisk bistand til dette arbeidet. En jurist vil også kunne bistå deg direkte i forhandlingene og ikke minst komme med tips og råd om hvordan du bør gå fram.


  Viktig med aktiv oppfølging

  Når avtalen er underskrevet av begge parter, kommer oppfølgingen. Det er viktig at du som lisensgiver er aktiv og følger opp lisenstaker slik dere har avtalt. Husk at det også er i din interesse at lisenstaker selger mest mulig.

  Innholdet i lisensavtaler

  Her finner du en konkretisering av innholdet i en lisensavtale. 

   

   

  Om royalties og betalingsmetoder:

   

   

  Eksempler på avtaler

  Her ligger et eksempel på en lisensavtale til inspirasjon. Husk at disse avtalene ikke er maler, og må tilpasses til egen situasjon. Bruk jurist før avtaler undertegnes: 

  Eksempel på hvordan en lisensavtale kan utformes - norsk versjon (doc)

  Eksempel på hvordan en lisensavtale kan utformes - engelsk versjon (doc)

   

  Hvis dere skal samarbeide med noen om å utvikle et produkt bør det inngås en samarbeidsavtale om utvikling av og den kommersielle utnyttelsen av denne.

  Produktutviklingsavtale (doc)