• EN
 • Logg inn
 • Hvordan lage forretningsmodell

   Westend61
  Westend61

  Mange mener at det ultimate målet for et oppstartsselskap er å skape en skalérbar forretningsmodell.

  Uten å være for teoretisk kan man kanskje forklare det slik at forretningsmodellen gir en oversikt over alle prosesser og ressurser selskapet ditt må håndtere for å tjene penger.

  Forretningsmodellen skal svare på spørsmål som

  • hva skal du levere?
  • hvem er kunden?
  • hvem er venner og konkurrenter?
  • hvordan skal du selge?
  • hvordan skal du ta betalt?
  • hvordan skal du levere?

  Når du skal kommunisere dine ideer

  I tidlig fase vil det aller meste være mer eller mindre usikre ideer. Det vil si at de ikke er testet og bekreftet, eksempelvis, på betalende kunder. Vi anbefaler at du starter med å skisse forretningsmodellen, gjerne flere varianter. Dette tror vi er mer nyttig enn å bruke lang tid på å skrive en detaljert forretningsplan. Dine ideer om forretningsmodellen kan du drøfte med både medarbeiderne dine, og oss i Innovasjon Norge.

  Banken, potensielle investorer og offentlige støttespillere vil ofte forlange at du har en gjennomtenkt forretningsmodell før du kan få finansiering og annen støtte.

  Enkelt rammeverk for å skissere ideer

  Det finnes flere fremgangsmåter for å utvikle forretningsmodeller. Her er en metode vi har god erfaring med:

  Business Model Canvas er et verktøy utviklet av Alexander Osterwalder. Verktøyet er et rammeverk som består av ni byggeklosser. De hjelper deg å kartlegge kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviter, partnere og kostnader.

  Her er en video som helt kort viser hvordan verktøyet fungerer

  Last ned og skriv ut
  Mal: Business Model Canvas (.pptx)

  Det anbefales å bruke verktøyet til å tenke alternativt. Ofte er det ikke din første idé som er den beste. Med enkle verktøy som dette, kan man skissere mange alternativer. Og til syvende og sist må jo alt testes. Det mest krevende er ofte å finne ut hva som bør testes først, hvordan man skal teste, og hvordan man skal dokumentere hva som fungerer (og hva som ikke fungerer).

  Forretningsmodellen skal fungere både som dokumentasjon og være en dynamisk plan som justeres i takt med ny kunnskap du skaffer deg. Vurder, revidér og oppdater forretningsmodellen etter hvert som du lærer.