Hopp til hovedinnhold

100 millioner til humanitære innovasjonspartnerskap

Kvinne med munnbind som trykker på  en bryter© Norwegian Refugee Council, Jordan
Rettferdig tilgang til energi.
Næringslivet sitter på mye kunnskap som trengs for å utvikle nye løsninger som kan hjelpe oss i møte med globale samfunnsutfordringer. Humanitære kriser varer stadig lenger og rammer stadig flere mennesker. Innovasjon i samarbeid med næringslivet er én av nøklene til mer effektiv humanitær innsats. Nå får Innovasjon Norge 100 millioner kroner til å styrke Humanitært Innovasjonsprogram.

Innovasjon i partnerskap

Innovasjon Norge har forvaltet Humanitært Innovasjonsprogram på oppdrag fra Utenriksdepartementet siden 2018. Programmet finansierer og legger til rette for partnerskap mellom humanitære organisasjoner og private bedrifter. Målet er å utvikle nye løsninger for å hjelpe mennesker som er berørt av humanitære kriser, på en bedre og mer effektiv måte. En pilotperiode fra 2018 til 2021 har vist svært gode resultater. Derfor har Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge signert en ny avtale på 100 millioner kroner.

-Vi setter stor pris på tilliten og samarbeidet med Utenriksdepartementet om dette programmet og ser frem til å støtte flere gode innovasjonspartnerskap i årene fremover. Vi vet at innovasjon krever kontinuerlig arbeid og langsiktige investeringer, og vi er glade for at vi nå får mulighet til å videreutvikle og skalere opp støtten til humanitær innovasjon, sier Gaute Hagerup, direktør for Business Partnerships i Innovasjon Norge.

Bidrag til å løse humanitære utfordringer

FN-organisasjoner og andre humanitære aktører kan søke om penger i årlige utlysninger, og inngår deretter partnerskap med en eller flere private bedrifter for å utvikle og skalere opp innovative løsninger. Etter fire utlysninger har programmet behandlet over 200 søknader. Det har vært søkt om over en milliard kroner, og 170 millioner kroner er innvilget i tilskudd.

Gjennom pilotperioden har mer enn 30 prosjekter blitt satt i gang og flere innovasjoner er tatt i bruk for å løse humanitære utfordringer.

En av disse befinner seg midt i Sahara-ørkenen, der flyktningleirer huser titusenvis av mennesker. Mat, vann og andre forsyninger blir kjørt inn på lastebiler. Men søppelet forsvinner ikke. Nå driver saharawiske flyktninger sitt eget resirkuleringsverksted der de lager nye gjenstander av gjenvunnet plast, blant annet skolebenker. Målet er å skape en forretningsmodell som gir jobbmuligheter, inntekter og samtidig bidrar til å løse plastproblemet i og rundt flyktningleiren. Prosjektet er et samarbeid mellom FNs Høykommissær for Flyktninger, Norges Geotekniske Institutt, Human Brights og den sosiale entreprenøren Precious Plastics.

Azraq flyktningleir

Et annet prosjekt er i Azraq flyktningleir i Jordan, der strømmen er rasjonert og kun tilgjengelig noen timer hver dag. Gjennom det norske statsbesøket til Jordan i 2020 møttes Flyktninghjelpen og deres private partner Neurotech. Med finansiering fra Humanitært Innovasjonsprogram har de utviklet en strømkontroll som gir hver husstand i leiren oversikt over eget strømforbruk, slik at de kan disponere og prioritere forbruket selv. De som tar i bruk løsningen bruker mindre strøm, samtidig som de nå kan få strøm hele døgnet, når de selv trenger det.

Et tredje prosjekt ledet av Norsk Folkehjelp så at improviserte landminer er et økende problem fordi de er vanskelige å identifisere med vanlige mineryddingsmetoder. Organisasjonen inngikk et partnerskap med den norske bedriften Bertel O. Steen og italienske CEIA/Sensec. Sammen utvikler de verktøy som kan oppdage snubletråder på en sikker og effektiv måte, både i landlige og urbane omgivelser.

Om Humanitært innovasjonsprogram

  • Humanitært innovasjonsprogram ble lansert i 2018 og er fullfinansiert av Utenriksdepartementet.
  • Programmet skal fremme innovasjon i humanitær sektor, og legge til rette for partnerskap mellom humanitære organisasjoner og private bedrifter.
  • Norske humanitære organisasjoner med et internasjonalt mandat og humanitære FN-organisasjoner kan søke om tilskudd. Les mer om programmet og prosjektene som er støttet.
Publisert :
Sist oppdatert :