Hopp til hovedinnhold

100 millioner til satsing på biogass i Sømna

Håkon HaugliFoto: Mo Industripark
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. Her avbildet på befaring i fjor hos en annen aktør fra Nordland, Freyr.
Styret i Innovasjon Norge har vedtatt å gi Sømna Biogass Eiendom AS inntil 100 millioner i lån og tilskudd for å etablere et topp moderne biogassanlegg. - Dette er en satsing som vil ha vesentlig betydning for regional sysselsetting, grønn omstilling av næringslivet regionalt og en betydelig samfunnseffekt, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

I 2019 startet undersøkelsene av muligheten for å etablere et biogassanlegg i Sømna kommune i Nordland, med utgangspunkt i landbrukets ressurser. Det er i dag 53 gårdbrukere i kommunen som er andelseiere i selskapet. Sømna Biogass Eiendom AS ble stiftet i 2021, og vil stå som eier og driver av biogassanlegget.


VestreFoto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor
Næringsminister Jan Christian Vestre

- Vi skal mer enn halvere utslippene våre og øke eksporten med 50 prosent på åtte år. Det gleder meg derfor at statens grønne verktøykasse kan bidra til at store klimavennlige prosjekter som biogassanlegget i Sømna nå kan realiseres, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Normalt i biogassproduksjon blir bioresten et avfall som må deponeres og viktige næringsstoffer går tapt, mens det her vil gå inn i kretsløpet.

- Teknologien og forretningsmodellen som er utviklet for å realisere biogassanlegget er svært klima- og miljøpositivt. Bioresten blir en fullverdig gjødsel som vil erstatte handelsgjødsel og skal benyttes i planteproduksjonen på gårdsbrukene, sier Kristian Warholm, fungerende daglig leder i Sømna Biogass Eiendom.

Investeringen sikrer minimalt metangassutslipp fra landbruket, CO2-fangst for salg, bedret klima- og miljøregnskap for havbruk og redusert utslipp fra transportnæringen. Samlet effekt vil gi en reduksjon i CO2-utslippet på 145 %, tilsvarende 9 300 tonn CO2-ekvivalenter. Dette utgjør en reduksjon på 30 % av Sømna kommune sitt samlede klimagassutslipp.

- Dette prosjektet sikrer en komplett verdikjede som er 100 % sirkulær, og viser blant annet det blå-grønne samarbeidet i praksis. Bak selskapet står eiere som har vilje og evne til å foreta et slikt løft, og som kan gi spredningseffekt både nasjonalt og internasjonalt, sier Håkon Haugli.

Støtten fra Innovasjon Norge gis i form av et grønt vekstlån på inntil 60 millioner kroner, et grønt investeringstilskudd på inntil 25 millioner kroner og et distriktsrettet bedriftsutviklingstilskudd på inntil 15 millioner kroner, til delvis finansiering av biogassanlegget. Totale prosjektkostnader for det nye biogassanlegget er 410 millioner kroner. Av totalinvesteringen vil ca. 65 % av leveransene være fra norske leverandørbedrifter.

Publisert :
Sist oppdatert :