Hopp til hovedinnhold

Åpner for at Norge deltar i europeisk batterisamarbeid

bilde av Håkon HaugliFoto: Tom Hansen
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.
Nå inviterer vi norske bedrifter til å melde inn potensielle IPCEI-prosjekter.

Du har kanskje hørt om en IPCEI?

IPCEI-er, eller «Viktige prosjekter av felles europeisk interesse», er et sentralt virkemiddel i EUs næringspolitikk. IPCEI-ene innebærer at medlemslandene samarbeider om prosjekter innen strategisk viktige verdikjeder, og statene får anledning til å fravike de ordinære reglene om statsstøtte.

I dag er Norge med som direkte partner i én IPCEI på hydrogen. Nå har Tyskland invitert Norge til å være med i én av to batteri-IPCEI-er: IPCEI European Battery Innovation (EuBatIn). I tillegg er Norge med som indirekte partner i IPCEI på halvledere (IPCEI Microelectronics).

Konkurransedyktige batterimiljøer

Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge, applauderer Norges tilgang til IPCEI EUBatIn og sier at dette er spesielt relevant for de konkurransedyktige batterimiljøene i Norge.

- At norske bedrifter nå får muligheten til å delta i EuBatIn betyr adgang til viktige europeiske partnere og markeder. I Norge har vi sterke miljø og kompetanse innen produksjon med lavt klimaavtrykk, prosessindustri og resirkulering. Vi har et godt utgangspunkt for å bidra i Europas storsatsing på batterier og utvikling av grønn industri og grønne energiløsninger, sier Haugli.

- Over 70% av Norges fastlandseksport går til Europa. Det er avgjørende at norsk næringsliv er tilstede og har adgang til markedene i Europa der de nye verdikjedene nå etableres, understreker Håkon Haugli.

Innovasjon Norge er koordinator for IPCEI-initiativ. Dette omfatter et førstelinjeansvar for å fange opp nye IPCEI-initiativ og vurdere potensialet for eventuell norsk deltakelse. IPCEI-ene innebærer at medlemslandene samarbeider om prosjekter innenfor visse satsingsområder, og statene får anledning til å fravike de ordinære reglene om statsstøtte.

Innovasjon Norge gjennomfører nå, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, en nasjonal interessekartlegging. Har din bedrift et stort, innovativt prosjekt innen resirkulering, utvikling av fjerde generasjon battericeller, nye produksjonsmetoder eller materialer for batteriproduksjon som kan egne seg for omfattende europeisk samarbeid?

Publisert :
Sist oppdatert :