Hopp til hovedinnhold

Bare hver femte gründer er kvinne

De tre grunderne av Vind Technologies© Vind Technologies
Gründerne av Vind Technologies: Hilde Kristin Njøten, Helene Margrethe Bøhler og Jan-Tore Horn.
Kvinners inntreden i yrkeslivet betyr mer for norsk verdiskaping enn at vi fant olje. Like fullt er bare hver femte gründer en kvinne.

- Vi vet for lite om hvorfor kvinner i så liten grad starter egen bedrift. Nettverk, rollemodeller og finansiering har betydning, men vårt kjønnsdelte arbeidsmarked ser også ut til å spille inn. Uansett har vi en stor jobb å gjøre sammen, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Bare 20 prosent av bedrifter med finansiering fra Innovasjon Norge har kvinnelig daglig leder. Totalt var det 816 bedrifter med kvinnelig daglig leder som fikk finansiering i fjor.

- Vi er ikke tilfreds med det tallet. Et større mangfold vil gi andre ideer, nye perspektiver og flere innovative løsninger på fremtidens problemer, sier Haugli.

Studier viser at eksponering mot innovasjon i løpet av barndommen har en stor effekt på jenters tilbøyelighet til selv å bli innovatør. Kvinners entreprenørskap påvirkes av omfanget av entreprenørskap hos naboer, familie og folk som gikk på samme skole og klassetrinn.

- Dessverre er det få kvinner som søker støtte fra oss, men samtidig blir stadig flere kvinnelige gründere synlige i samfunnet. Jeg har tro på at det gir inspirasjon til neste generasjon med kvinnelige gründere, sier Haugli.

Flest kvinnelige gründere i nord

Kvinneandelen blant bedrifter som fikk finansiering fra Innovasjon Norge i 2023 er lavest i de tre vestlige fylkene Vestland (16 prosent), Rogaland (17 prosent), og Møre og Romsdal (19 prosent). Kvinneandelen i Innlandet er også i nedre sjikt med 19 prosent.

Høyest kvinneandel har de nordlige fylkene Nordland (27 prosent) og Troms og Finnmark (24 prosent).

Kvinneandelen blant våre kunder i Oslo er 22 prosent, Agder 21 prosent og Trøndelag 20 prosent.

Utslagsgivende for oppstart

Portrett av  Helene Margrethe Bøhler
Helene Margrethe Bøhler er daglig leder i Vind AS.

Her forteller kvinnelige gründere hva som var utslagsgivende for at de startet opp. Alle har etablert bedrifter med internasjonale vekstambisjoner:

Helene Margrethe Bøhler fra Adamstuen i Oslo utvikler software for design av havvind-prosjekter.

- Mamma startet sitt eget selskap og var gründer i hele min barndom. Hun solgte selskapet da jeg var ungdom. Det å vokse opp med en kvinnelig entreprenør var nok utslagsgivende for at jeg selv valgte å etablere bedrift, sier Bøhler.

Portrett av Hege Tokerud
Hege Tokerud er daglig leder i Aiba.

Hege Tokerud fra Toten bruker kunstig intelligens til å trygge barn og unge på nett.

- Jeg har vokst opp med en mor som tok over familiegården og har vært selvstendig næringsdrivende hele livet. Etter videregående reiste jeg ut som au pair til USA. Moren i vertsfamilien startet en bedrift året jeg var der, og jeg hjalp henne med å ringe og skaffe kunder. Jeg har alltid tenkt at jeg skulle drive for meg selv en gang. Både mamma og Lauren har vist hvor både givende, krevende og moro det kan være, og har nok vært utslagsgivende for at jeg selv startet en bedrift, sier Tokerud.

Portrett av Jeanette Grønnslett
Jeanette Grønnslett er daglig leder i AnueConcept.

Jeanette Grønnslett fra Bodø har utviklet, patentert og lansert en ny løsning som gjør det enkelt, hygienisk og sikkert å donere morsmelk.

- Jeg sa opp min trygge, faste stilling som barnesykepleier og gikk inn i et ukjent terreng. Et stort lokalt nettverk sto imidlertid klart for å hjelpe meg, som Inkubator Salten, Bodø kommune, Innovasjon Norge og investeringsselskapet Nyhamn. Alle disse støtter virksomheter som forsøker å etablere ny kommersiell aktivitet, sier Grønnslett.

Portrett av Børrea Schau-Larsen
Børrea Schau-Larsen er daglig leder i Vilda AS.

Børrea Schau-Larsen fra Bergen utvikler finansteknologi for å bidra til at bygninger over hele Europa blir klimanøytrale. Finans er nøkkelen i denne overgangen, men bankene mangler data og verktøy for å gjøre sine porteføljer grønne.

- Gro Harlem Brundtland var statsminister under store deler av oppveksten min. Det har gjort at jeg alltid har tenkt at kvinner kan. Min mor har også vært en stor inspirasjon for meg. Da jeg var 13 år, døde min far og hun tok over familiebedriften Solstrand Hotel & Bad. Hun har utviklet et selskap som er godt rustet for fremtiden. Det var også utslagsgivende for meg at DNB og Startuplab hadde troen på satsingen, sier Schau-Larsen.

Portrett av Yrr Mørch
Yrr Mørch er teknisk sjef i NaDeNo. Annbjørg Eide Falck er daglig leder i selskapet.

Yrr Mørch fra Trondheim bruker nanoteknologi for "transport" av medisin i kroppen.

- Jeg hadde jobbet med teknologien i mange år i SINTEF og ble bedt om å være med på å starte en bedrift for å ta teknologien gjennom et kommersialiseringsløp. Jeg tenkte at dersom vi ikke tør å prøve, vil den svært lovende teknologien sannsynligvis aldri komme pasientene til gode. Finansiering fra virkemiddelapparatet og tett samarbeid med SINTEF TTO var også utslagsgivende, sier Mørch.

Portrett av Anette Anfinnsen
Anette Anfinnsen er daglig leder i RoboticInnovation.

Annette Anfinnsen fra Nærbø i Rogaland leverer mobile robotløsninger for automatisering av logistikk og vareflyt.

- Jeg jobbet i to gründerbedrifter før jeg startet min egen bedrift. Det ga meg motivasjon og praktisk erfaring. Min styrke er teknisk kompetanse i kombinasjon med kommersiell forståelse. Det gjorde at jeg var villig til å ta risiko og si opp en jobb med fast lønn, sier Anfinnsen.

Portrett av Eva Cathrine Aardal Skuthe
Eva Cathrine Aardal Skuthe er daglig leder i Oripatch.

Eva Cathrine Aardal Skuthe fra Kristiansand utvikler et innovativt plaster som lindrer smerter forårsaket av munnsår, for en mer treffsikker smertelindring.

- Det som var utslagsgivende for å starte bedriften var et ønske om å løse et gjenkjennbart problem, gjennom egne erfaringer i mitt yrke som tannpleier. Dessuten har jeg stor tro på teamet vårt, der vi har med personer med ulik og unik kompetanse, både innen forretning og ledelse, helsefag og økonomi, sier Aardal Skuthe

Portrett av Ingrid Dahl Skarstein
Ingrid Dahl Skarstein er styreleder i Testnor. Heidi Andreassen er daglig leder.

Ingrid Dahl Skarstein fra Vadsø tilbyr utstyrstesting av biler og droner under røffe klimatiske forhold og bygger nå en dataplattform.

- Den viktigste grunnen til at jeg startet selskapet var at jeg hadde lyst til å skape noe. Vi hadde kompetanse på den tjenesten vi tilbyr og mulighetene lå derfor til rette for at vi skulle klare det. Da var det bare å ta sats og prøve, sier Skarstein. 

Les også: Innovasjon Norge hjelper norske kvinnelige gründere i kampen om EU-finansiering, for eksempel finansiering fra ordningen Women tech EU

Metode

Innovasjon Norge registrerer ikke kjønn på kunder, så tallene i denne saken er hentet ved å kombinere navn på daglig leder eller innehaver til bedrifter som har fått støtte fra oss med kvinne- og mannsnavn hentet fra Statistisk sentralbyrå. En mulig feilkilde er at en del navn er registrert som både kvinne- og mannsnavn, for eksempel Ola, Alexander og Tore. I slike tilfeller har vi registrert det som mannsnavn. Dette kan undervurdere kvinneandelen. Denne feilkilden er ikke stor, trolig under 1 prosent. En annen feilkilde er at vi mangler navn på daglig leder i om lag 10 prosent av bedriftene. Alle disse bedriftene er derfor tatt ut av statistikken.

Publisert :
Sist oppdatert :