Hopp til hovedinnhold

Batterimilliard foreslått i statsbudsjettet

Bilde av prosess i batterifabrikkFoto: Innovasjon Norge
Fra batteriproduksjonen hos Beyonder.
I statsbudsjettet settes det av en milliard over fem år til store batteriprosjekter. -Dette er et viktig bidrag for å bygge opp en norsk batteriverdikjede og koble oss tettere på en voksende europeisk industri, sier administrerende direktør Håkon Haugli.

Midlene skal gå tilteknologiutvikling i banebrytende felleseuropeiske prosjekter, og knyttes til assosiert deltakelse i IPCEI EuBatIn.Målet er at norske bedrifter skal være med å utvikle en konkurransedyktig, innovativ og bærekraftig verdikjede for batterier i Europa.

- I Norge har vi sterke fagmiljøer innen produksjon med lavt klimaavtrykk, prosessindustri og resirkulering. Vi har et godt utgangspunkt for å bidra i den europeiske storsatsingen på batterier og utviklingen av grønn industri og grønne energiløsninger, sier Haugli.

- Norge skal være i førersetet på utviklingen av grønn teknologi og bærekraftige løsninger. Men vi trenger ikke, og bør ikke, gjøre alt alene. Ved å koble oss på Europas batterisatsing akselererer vi batteriutviklingen og gir norske bedrifter muligheten til å ta satsingene sine videre. Dette åpner muligheter for de norske batteriaktørene, for norsk eksport og tilknytning til europeiske markeder.

IPCEI

Forkortelsen IPCEI står for «Important Projects of Common European Interest» eller «Viktige prosjekter av felles europeisk interesse».

IPCEI EuBatIn (IPCEI European Battery Innovation) er en fellessatsing for utvikling av en europeisk batterikjede, med særlig fokus på utvikling av materialer, battericeller, batterisystemer og resirkulering.

IPCEI EuBatIn har i dag 12 deltakerland, og 43 bedrifter.

Publisert :
Sist oppdatert :