Hopp til hovedinnhold

Bionova legges til Innovasjon Norge i Innlandet

Landbruks- og matminister Sandra Borch og finansminister Trygve Slagsvold Vedum slår fast at Bionova, den nye satsingen på bioøkonomi og klimatiltak, skal etableres som en del av Innovasjon Norge i Innlandet. Her flankert av f.v. Sverre Bjørnstad - leder Innovasjon Norge Innlandet), Silje Lesjø - leder for landbruk i Innovasjon Norge og t.h. Håkon Haugli - administrerende direktør i Innovasjon Norge. Foto: Eli Bryhni
Landbruks- og matminister Sandra Borch og finansminister Trygve Slagsvold Vedum slår fast at Bionova, den nye satsingen på bioøkonomi og klimatiltak, skal etableres som en del av Innovasjon Norge i Innlandet. Her flankert av f.v. Sverre Bjørnstad - leder Innovasjon Norge Innlandet), Silje Lesjø - leder for landbruk i Innovasjon Norge og t.h. Håkon Haugli - administrerende direktør i Innovasjon Norge.
Regjeringens nye satsing på bioøkonomi og klimatiltak for landbruk, skogbruk og havbruk, Bionova, skal bli en del av Innovasjon Norge med samlokalisering i Brumunddal.

Det var landbruks- og matminister Sandra Borch som sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum i dag presenterte lokaliseringen av det som skal bli regjeringens nye verktøy for finanseringen av satsinger på bioøkonomi og klimatiltak innen landbruk, skogbruk og havbruk.

Etableringen av Bionova blir dermed også et viktig bidrag for å nå Norges klimamål for 2030 og målet om å være et lavutslippssamfunn i 2050.

Synergier

Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge er svært fornøyd med at den nye nasjonale satsingen nå blir en del av Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har allerede et fagmiljø på biobaserte næringer, med kunnskap om skog- og trebaserte næringer, akvakultur og fiskeri, bioteknologi og landbruk, og samarbeider tett med andre virksomheter og organisasjoner innenfor de biobaserte næringene.

– Det å legge Bionova til Innovasjon Norge gir bedre muligheter for effektiv koordinering med andre oppdrag og å utnytte mulige synergier uten behov for store tilpasninger. Det betyr også at den nye organisasjonen vil komme raskere i drift, til fordel for våre kunder, sier Håkon Haugli.

Innovasjon Norge inngikk for kort tid siden en samarbeidsavtale om grønn vekst med Forskningsrådet, Enova, Gassnova og SIVA. Det gir et godt grunnlag for å samarbeide om Bionovas prosjekter innenfor klima og miljø.

Betydelig kompetanse

Haugli mener også at lokaliseringen til Innovasjon Norge regionkontor i Brumunddal gir ytterligere fordeler:

– Dette er en region som allerede gjennomfører store satsinger innen bioøkonomi, og som dermed har betydelig kompetanse og næringsmiljøer med stort engasjement på området, sier Haugli.

Også Sverre Bjørnstad, leder for Innovasjon Norge Innlandet, gleder seg til å ta fatt på dette arbeidet.

– Vi har bred kompetanse i egen organisasjon og et stort nettverk av eksperter og kunnskapsmiljøer vi samarbeider med. Våre folk og systemer er klare for å ta oppdraget på kort tid, sier Bjørnstad.

Etableringen av Bionova skal ifølge regjeringsplattformen bidra til å oppfylle avtalen mellom staten og landbruket om kutt av klimagassutslipp.

Mer informasjon

Ytterligere informasjon om satsingen er ventet når forslaget til statsbudsjett for 2023 legges fram torsdag 6. oktober. Deretter skal stortinget fatte den endelige formelle beslutningen.

Kontakt

Silje Marie Lesjø, leder for landbruk i Innovasjon Norge
Mobil: 403 00 262 og e-post: silje.marie.lesjo@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :