Hopp til hovedinnhold

Bionova skal gjøre hav-, jord-, og skogbruk grønnere

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, leder av Bionova Silje Lesjø, landbruks- og matminister Sandra Borch og direktør Innovasjon Norge Håkon Haugli© Innovasjon Norge
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, leder av Bionova Silje Lesjø, landbruks- og matminister Sandra Borch og administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.
Den 25. mai arrangerte Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge offisiell åpning av Bionova, som etableres som en del av Innovasjon Norge.  

Et grønnere landbruk blir viktig for at Norge skal oppfylle sine klimamål for 2030, og bli et lavutslippssamfunn i 2050. Derfor er Bionova etablert som en del av Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge-direktør Håkon Haugli ønsket velkommen til åpningen med en påminnelse om hvorfor Bionova etableres.
- I dag er en god dag, men den er også preget av alvor, sa han og siktet til klimautfordringene Norge står overfor.

Ambisiøse klimamål

Han ga ordet til landbruks- og matminister Sandra Borch, som inviterte med seg klima- og miljøminister Espen Barth Eide til scenen.
- Norsk landbruk har satt seg ambisiøse klimamål. Med Bionova får vi målrettede virkemidler som kan bidra vesentlig til å oppnå målet i klimaavtalen mellom staten og organisasjonene i jordbruket, sa mat- og landbruksminister Sandra Borch.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide var enig med sin regjeringskollega:
- Bionova er et av regjeringens helt sentrale verktøy for å få nå klimamålene. Jeg har store forventninger til at vi med dette programmet får enda raskere omstilling og klimakutt i landbruket.

Andre talere på åpningen var ordfører i Ringsaker kommune Anita Ihle Steen, klyngeleder for Norwegian Wood Cluster, Berit Sanness og daglig leder for Oplandske Bioenergi, Einar Stuve.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Styrker satsingen på bioøkonomi

Bionova består av to ordninger som lenge har inngått i Innovasjon Norges virkemidler: Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket, og bioøkonomiordningen. - Med Bionova på plass vil satsingen på bioøkonomi styrkes. Det er viktig, sier Silje Lesjø, som skal lede Bionova framover.

- Dette er ordninger som vil begge bidra til at Norges jord-, skog-, og havbruk blir grønnere. Tilskuddsordningen for bioøkonomiprosjekter vil bidra med å øke verdiskapingen basert på ressurser fra hav, jord og skog, og ordningen for fornybar energi i landbruket vil hjelpe landbruket å levere fornybar energi. Dette blir viktig for Norges vei på å nå klimamålene, sier hun.

Olve Sæhlie leder satsingen

Olve Sæhlie har nylig takket ja til å bli porteføljeutvikler for Bionova. Han vil ha hovedansvaret for driften av de to ordningene som danner utgangspunktet for Bionova, i tillegg til å videreutvikle oppdraget i tråd med Bionovas formål. Han gleder seg til å starte arbeidet for fullt:

- Jeg ser frem til å bidra til at fremtidsrettede prosjekter innen bioøkonomien kommer i gang og at innovasjon Norges virkemidler kan bidra til dette, sier han.

Bilde av : Herman Ringstad
Herman Ringstad
Kommunikasjonsrådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :