Hopp til hovedinnhold

Budsjettkutt gir stopp i opptak av nye klynger

Gruppe mennesker samlet rundt et bordFoto: Getty Images
Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters har fått et kutt på nesten 60 millioner kroner i budsjettet for 2022. Det betyr at programmet ikke kan ta opp nye klynger i år. I tillegg blir leveransene av kompetanse og rådgivning redusert.

Norwegian Innovation Clusters er et nasjonalt program for å utvikle klynger med potensial og ambisjoner for omstilling, nyskaping og vekst. Programmet er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge, og sistnevnte er hovedansvarlig for driften av programmet. Norwegian Innovation Clusters skal bidra til økt verdiskaping og innovasjonsaktivitet gjennom å utløse, forsterke og gjennomføre samarbeidsbaserte utviklingsprosjekter. Programmet er finansiert av midler fra Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet.

Betydelig kutt i statsbudsjettet

I statsbudsjettet for 2022 fikk klyngeprogrammet redusert bevilgningen fra Kommunal- og distriktsdepartementet med nesten 60 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Det er en reduksjon på 29 prosent av rammen for klyngeprogrammet. Derfor må programmet avlyse den årlige prosessen for å ta nye klynger inn i programmet med Arena-status, og der etablerte klynger tar steget opp til et mer modent samarbeid i nivået Arena Pro. I tillegg betyr det at modne klynger ikke får anledning til å søke på større utviklingsprosjekter. Det er de modne klyngene som har best kompetanse og infrastruktur til å bistå i de løftene næringslivet har behov for.

Klyngebedriftene er ledende

Bedriftene i klyngene er helt i front med ny kompetanse, ny teknologi og nye forretningsmodeller, og de har høyere verdiskaping enn sammenlignbare bedrifter som ikke er klynger. De tiltrekker seg kompetanse og investeringer og er viktige regionale tyngdepunkt over hele Norge. Mange klynger bidrar også til aktivt samarbeid mellom det offentlige og private, ved å lage gode løsninger på viktige samfunnsutfordringer.

I fjor søkte 25 klynger om Arena- eller Arena Pro-status, men bare seks av dem var mulig å støtte innenfor rammen klyngeprogrammet hadde.
- Dette er synd for de svært mange gode bedriftene og klyngene som kan bidra til å omstille norsk næringsliv og skape nye eksportmuligheter gjennom aktivt samarbeid, sier Espen Warland, ansvarlig for klyngeprogrammet i Innovasjon Norge.

De klyngene som allerede er i programmet får finansiering, kompetanse og rådgivning med de ressursene som finnes.

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Bilde av : Anders Andreassen
Anders Andreassen
Programleder – Norwegian Innovation Clusters
Publisert :
Sist oppdatert :