Hopp til hovedinnhold

Effektiviserer og flytter funksjoner til regionene

Portrett av Håkon Haugli foran kameraFoto: Innovasjon Norge
Tirsdag denne uka informerte administrerende direktør Håkon Haugli de ansatte i Innovasjon Norge om de kommende effektiviseringstiltakene for perioden 2022 - 24. Reduksjon i antall stillinger og flytting av funksjoner fra hovedkontoret til regionkontorene er blant tiltakene.
Innovasjon Norge skal effektivisere driften og varsler samtidig flytting av flere funksjoner til regionkontorene. Effektiviseringen innebærer også en reduksjon i antallet ansatte.

Som ledd i regjeringens arbeid med forenkling av det næringsrettede virkemiddelapparatet, er Innovasjon Norge pålagt å effektivisere og redusere driftskostnadene med i alt 100 millioner kroner innen utløpet av 2024.

Endringer i organisering

Etter en gjennomgang er det klart at rundt regnet 30 prosent av effektiviseringskravet vil bli dekket gjennom reduksjon i kostnader knyttet til blant annet vikar- og konsulentbruk, reise og IT. Den resterende kostnadsreduksjonen vil bli gjennomført i form av redusert bemanning. Det betyr en reduksjon i antallet ansatte med rundt 75 årsverk totalt i løpet av treårsperioden. 20 av disse årsverkene er allerede tatt ned som følge av naturlig avgang.

– Vi kan ikke gjøre et kostnadskutt av en slik størrelse uten at det får konsekvenser, og uten at vi samtidig gjennomfører enkelte endringer i organiseringen vår. Vi skal ivareta de ansatte på best mulig måte. Samtidig er vi opptatt av at endringene i minst mulig grad påvirker leveransene til kundene våre. Med kompetanse og kapital skal vi bidra til utvikling, omstilling og innovasjon i norsk næringsliv. Det betyr at vi må være der bedriftene er, både her hjemme og ute, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Oppgaver flyttes til regionene

Innovasjon Norge er allerede en desentralisert og kundenær organisasjon, og skal også være det fremover. De største endringene som følger av kostnadsreduksjonen kommer ved hovedkontoret i Oslo. Det blir ikke gjort endringer i antallet regionkontorer i Norge, men økt grad av digitalisering av finansieringsprosesser, kompetansetjenester og arrangementer fjerner eller forenkler en rekke arbeidsoppgaver, noe som betyr 12–15 færre årsverk fordelt på de 19 regionale kontorene.

Samtidig vil flere regioner få tilført funksjoner fra hovedkontoret i Oslo. Det gjelder deler av analyse- og IT-arbeidet som flyttes til Stavanger, Klyngeprogrammet og Teknologi- og domenekunnskap som flyttes til Trondheim og deler av reiselivsarbeidet som flyttes til Bodø.

Fra før har Innovasjon Norge gode erfaringer med desentraliserte hovedkontorfunksjoner, med flere sentrale fagmiljø utenfor Oslo, som Vekst- og gründersenter i Førde, depot i Vadsø og et vedlikeholdssenter i Molde.

Eksportinnsats

Gjennom eksportstrategien "Rigget for eksport" fra 2020 har Innovasjon Norge ytterligere målrettet innsatsen i de mest relevante internasjonale markedene for norsk næringsliv. I tråd med dette gjøres det kun mindre endringer i uteapparatet, noe som betyr at de 24 kontorene Innovasjon Norge har i viktige internasjonale markeder vil bestå.

– Innovasjon Norges samfunnsoppdrag er ikke blitt mindre viktig. Med kompetanse og kapital bidrar vi til flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter, innovative næringsmiljøer i hele landet, grønn omstilling og økt eksport. Det trenger Norge. Vårt strategiske fokus er å levere effektive tjenester som møter behovene til kundene våre, sier Håkon Haugli.

Publisert :
Sist oppdatert :