Hopp til hovedinnhold

Statsbudsjettet om eksport

bilde av vinnerne av Eksportprisen© Kilian Munch
Fra Eksportkonferansen 2023. Innovasjon Norge, Eksfin og næringsministeren sammen med vinner av Eksportprisen og Årets nykommer. Fra Innovasjon Norge adm. dir. Håkon Haugli, fra Laerdal Medical CEO Alf-Christian Dybdahl, næringsminister Jan Christian Vestre, fra Econnect Energy, CCO Magnus Eikens og CFO Miriam Emilie Wennberg, fra Eksfin adm. dir. Tone Lunde Bakker.
Stadig færre jobber for å fremme norsk eksport i utlandet. Samtidig har våre naboland trappet opp innsatsen. Dette bekymrer Innovasjon Norge.

- Vi er urolige for at stadig høyere eksportambisjoner ikke følges opp med ressurser til å bistå norske bedrifter i internasjonale markeder. Vi vet at bedriftene har nytte av slik bistand og at det gir effekt, i form av kontrakter mellom utenlandske kjøpere og norske leverandører. Jobben med å øke norsk eksport gjøres ute i verden, ikke her hjemme, stadfester administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Gjennom eksportreformen «Hele Norge eksporterer» har regjeringen iverksatt målrettede tiltak for å nå ambisjonen om å øke eksporten utenom olje og gass med 50 % innen 2030. Blant annet gjennom etableringen av strategiske eksportfremmesatsinger. Hittil er to slike igangsatt, innen havvind og grønn maritim næring.

Samlet innebærer disse og de planlagte satsingene en økning i kapasiteten ute, men de generelle kuttene er større. Den samlede effekten er dermed en fortsatt nedadgående kurve.

Siden Norges Eksportråd var del av fusjonen i 2004, har Innovasjon Norge hatt rollen som Norges offisielle Trade Promotion Organisation (TPO), med faste ansatte som bistår norske bedrifter i de viktigste internasjonale markedene. Over tid er denne tilstedeværelsen redusert. Både i sammenligning med situasjonen for ti år siden og med ressursene våre naboland bruker på å støtte sine bedrifter, er Norge svakt til stede internasjonalt.

- For ti år siden var vi 210 eksport-hjelpere i viktige, internasjonale markeder for norsk eksport. I år er vi 100 færre, stadfester Haugli.

- Vi vet at tjenestene gir resultater. I Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelser svarer over 50 % av våre kunder at mangel på en strategisk samarbeidspartner i de aktuelle markedene barrieren for eksport.

- Det blir ingen ny eksport uten kontrakter mellom norske leverandører og utenlandske kjøpere, sier Haugli.

Publisert :
Sist oppdatert :