Hopp til hovedinnhold

En avgjørende satsing på gründere

Paneldebatt under Arendalsuka 2023. På bildet står Merethe Nygaard fra Lexolve (f.v.), Maria de Perlinghi fra Norselab og Håkon Haugli fra Innovasjon Norge.© Anita Arntzen
Merethe Nygaard fra Lexolve (f.v.), Maria de Perlinghi fra Norselab og Håkon Haugli fra Innovasjon Norge under arrangementet "Uten gründere ingen omstilling" på Arendalsuka 2023.
I regjeringens forslag til statsbudsjett styrkes innsatsen for oppstarts- og vekstselskap med 220 millioner kroner. 70 av disse millionene går til å styrke Innovasjon Norges ordninger for oppstarts- og vekstselskaper.

– Vi kan stå ved et vippepunkt: Undersøkelser viser at færre unge ønsker å etablere egen bedrift og entreprenørskapsaktiviteten er fremdeles lavere enn før koronakrisen. Derfor er dette et svært velkomment løft for gründere og vekstbedrifter, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

– Ordningene i virkemiddelapparatet skal være utløsende og forbedre tilgangen til offentlig og privat risikokapital for oppstartselskap. Sammen med finansieringsordninger har Innovasjon Norge tilbud om rådgiving, kurs, mentorer og nettverksprogram i hele landet, legger næringsminister Jan Christian Vestre til.

Vi har flere oppstartsbedrifter og vekstbedrifter enn tidligere, og det har vokst frem gründermiljøer i hele landet. Likevel forteller bedrifter, banker og investorer oss at kapitalmarkedet er blitt strammere.

– De neste årene trenger Norge flere gründere, ikke færre. For i motsetning til våre naboland har Norge en dobbel omstillingsutfordring: Vi skal både skape nytt næringsliv, som alle andre må, men i Norge skal vi også gjøre oss mindre avhengig av olje og gass.

– Gründerne er avgjørende for omstillingen av norsk økonomi, i utvikling av innovative og bærekraftige løsninger og for fremtidig verdiskaping, sysselsetting og eksport, påpeker Håkon Haugli.

Er du en gründer eller en vekstbedrift? Ta kontakt med våre rådgivere i hele landet for å lære mer om våre virkemidler.

Publisert :
Sist oppdatert :