Hopp til hovedinnhold

En ny samarbeidsform for økte ambisjoner

Håkon Haugli Innovasjon Norge og Matts Johansson Aker BioMarineFoto: Maximilian Willey/Aker BioMarine
Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge og Matts Johansen, CEO i Aker BioMarine og leder for Akers styringskomité.
Aker ASA og Innovasjon Norge har skrevet under på en samarbeidsavtale som skal komme hele Norge til gode. Avtalen er den første i rekken som skal få fart på eksporten og øke innovasjonssamarbeidet i det norske økosystemet.

Avtalen med Aker et prøveprosjekt og et eksempel på hvordan dette kan gjøres.

– Grønt industriløft og økt eksport er høyt oppe på agendaen til regjeringen, og nylig lanserte jeg eksportreformen «Hele Norge eksporterer». For å lykkes med disse satsingene er samarbeid mellom næringslivet og myndighetene helt avgjørende, derfor har jeg også nedsatt et Nasjonalt eksportråd for å sikre god dialog med næringslivet om strategiske eksportfremmesatsinger. Denne avtalen et godt eksempel på konkret samarbeid mellom virkemiddelapparatet og næringslivet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Norge har flere store industrikonsern med bred internasjonal tilstedeværelse og handel med utenlandske markeder. Disse er allerede lokomotiver som løfter verdikjeder og andre bedrifter ute i verden. Det er imidlertid fortsatt potensial for bedre dialog og samarbeid mellom virkemiddelapparatet og de større eksportbedriftene – et samarbeid som skal komme AS Norge til gode.

– Avtalen legger grunnlag for å videreutvikle samarbeidet. Vi er glade for den tilliten selskapet viser oss og for den lederrollen Aker nå tar. Vi tar sikte på å inngå tilsvarende avtaler med andre større eksportbedrifter, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i innovasjon Norge.

Kan skape et industrieventyr

Aker har verdensledende kunnskaps- og teknologimiljøer innen blant annet energiomstilling, bioøkonomi og digitalisering. Konsernet er allerede en viktig samarbeidspartner for Innovasjon Norge, både hjemme og i en rekke internasjonale markeder.

– Vi er nå i industrialiseringsfasen av den grønne omstillingen. Kunnskapen, erfaringen og teknologien i dagens industri-Norge har gitt oss et unikt utgangspunkt for å lykkes, og vi står klare. Gjennom dette samarbeidet kan vi skape vårt neste industrieventyr, akselerere overgangen til mer bærekraftig energi og skape fremtidens arbeidsplasser, sier Matts Johansen, CEO i Aker BioMarine og leder for Akers styringskomité

– I en slik avtale ligger det noen gjensidige forventninger til koordinering. Innovasjon Norge er opptatt av at Aker og andre store bedrifter samarbeider med mindre norske bedrifter internasjonalt. Det er en oppskrift vi har sett at virker. På samme måte kan Aker forvente av Innovasjon Norge at vi legger godt til rette, både for deres eget eksportarbeid og samhandling med øvrig norsk næringsliv, legger Haugli til.

Økt norsk eksport

Tidligere denne måneden lanserte regjeringen sin storsatsing, Hele Norge eksporterer, for å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Med flytende havvind og grønnere maritim eksport som de to første nasjonale strategiske eksportsatsingene skal det skapes flere jobber i hele landet, investeringer skal økes og klimagasser kuttes.

En forutsetning for å oppnå regjeringens økte ambisjon er godt samarbeid mellom myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet. Denne avtalen har dette som mål.

Ambisjonene i avtalen er høye: Ved siden av å bidra til den økte eksportambisjonen har avtalen mellom Aker og Innovasjon Norge også andre mål: Samarbeidet skal bidra til å gjøre Norge verdensledende innenfor grønn teknologi og bærekraft, samt etablere internasjonal forståelse av Norge som et av de mest innovative landene i Europa.

– De største norske industriselskapene har en nøkkelrolle i omstillingen av norsk økonomi og for å nå ambisjonen om økt norsk eksport. Norge har mange gode enkeltselskaper og enkeltbedrifter, men internasjonalisering og økt eksport må vi få til sammen, sier Haugli.


Publisert :
Sist oppdatert :