Hopp til hovedinnhold

Et landbruk rigget for fremtiden

Silje Lesjø, direktør landbruk og konstituert direktør for Bionova i Innovasjon Norge© Astrid Waller
Silje Lesjø, direktør landbruk og konstituert direktør for Bionova i Innovasjon Norge, er fornøyd med at landbruksoppdraget til Innovasjon Norge øker.
Et statsbudsjett på veien mot et bærekraftig landbruk, mener Innovasjon Norge.

Statsbudsjettet viser at oppdraget fra Landbruks- og matdepartementet til Innovasjon Norge øker med over 200 millioner kroner, fordelt på jordbruksavtalemidler og statsbudsjettmidler, sammenlignet med opprinnelig ramme i fjor.

- Dette er vi veldig glade for, og det gjør oss i stand til å ta enda større steg mot grønnere jord-, hav-, og skogbruknæringer, sier Silje Lesjø, direktør landbruk og konstituert direktør for Bionova i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge opplever stor politisk satsingsvilje på Bionova. Et år etter etableringen er rammen ca. 400 millioner kroner. Bionova består av to ordninger som begge er under videreutvikling for å nå målene som er satt for det nye oppdraget: Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket, og bioøkonomiordningen. Til sammen øker bevilgningen til Bionova med 84 millioner kroner fra 2023 til 2024.

- Med de økte rammene kan vi gi støtte til flere bioøkonomiprosjekter og flere klimatiltak i de tre biobaserte næringene, slik at de bidrar til nødvendige kutt frem mot 2030, og vi kan finansiere enda flere innovative løsninger som får ned utslippene i både blå og grønn sektor. Vi opplever et økt fokus på sirkularitet i begge sektorene, blant annet innenfor områder som fôr, energi og gjødsel, men også bruk av skogressurser i nye prosesser og produkter. I tillegg ser vi at mange er opptatt av å utnytte den norske kompetansen innen trebyggeri, sier Lesjø.

Geografiske forskjeller og utfordringer

Det er store behov for å oppgradere driftsapparatet i jordbruket, ikke minst på grunn av nye krav til dyrevelferd og løsdrift som trer i kraft i 2034. Også her økes rammene til Innovasjon Norge.

IBU-midlene økes med 70 millioner kroner til 1,22 milliarder fra og med 2024. I tillegg til de fylkesvise rammene settes det av 100 millioner kroner til en egen pott øremerket løsdriftinvesteringer for storfe. Fylkene kan trekke av den nasjonale rammen først når de har disponert egen fylkesvise ramme.

- Vi ser varierende søknadspågang i de ulike regionene, og med en egen pott for løsdriftinvesteringer for storfe vil vi være i stand til å støtte flere prosjekter i de regionene som opplever større pågang enn egen tilgjengelig fylkesramme, sier Lesjø.

Publisert :
Sist oppdatert :