Hopp til hovedinnhold

EU viderefører suksessen og støtter flere kvinnelige teknologigründere

Siva Snarby, medgründer og daglig leder i Connect the Dots.© Connect the Dots
Siva Snarby, medgründer og daglig leder i Connect the Dots. Connect the Dots var en av fire norske teknologibedrifter som fikk finansiering gjennom Women TechEU i 2021. Teknologibedriften holder til i Tromsø og utvikler spesialtilpassede digitale i opptrening av helsepersonell. 
EU vil at flere kvinnelige gründere og kvinner i lederposisjoner i oppstartsbedrifter skal søke finansiering fra Horisont Europa, verdens største program for forskning og innovasjon. Kvinner er særlig underrepresentert i teknologibransjen.

Kvinner er fortsatt underrepresentert i toppledelsen i teknologiske oppstartbedrifter i Europa. Særlig i dypteknologibedrifter, som utvikler forskningstunge teknologier med kostnadskrevende utviklingsløp, finner vi betydelig færre kvinner i toppledelsen som henter kapital til utvikling og vekst. Samtidig står dypteknologibedrifter for over en fjerdedel av det europeiske økosystemet for oppstartsbedrifter og er for tiden verdsatt til 700 milliarder euro.

Kvinner i «deep tech»

Derfor ble Women TechEU lansert i 2021. Women TechEU tilbyr finansering, coaching og akseleratortjenester til dypteknologibedrifter ledet av kvinner. Støtten består av et tilskudd til bedriften på 75 000 euro som skal brukes til de første trinnene i innovasjonsprosessen. I tillegg medfølger annen støtte, som videreutvikling av forretningsplan og vekststrategi, markedsavklaringsaktiviteter, partner- og investorsøk. Vinnerne får også tilbud om coaching og mentortjenester, og mulighet til å delta i en rekke kompetansehevende og nettverksbyggende aktiviteter i Europa.

God uttelling for norske kvinnelige gründere

Under fjorårets pilot fikk fire norske bedrifter finansiering fra Women TechEU. Det betyr at Norge fikk hele åtte prosent av finansieringen innenfor Women TechEU, tilsvarende omtrent tre millioner kroner. Piloten, der totalt 50 dypteknologibedrifter i tidligstadium ble støttet, har fått så gode tilbakemeldinger at EU nå øker antallet fra 50 til 130 selskaper i 2022.

- De første resultatene fra Women TechEU bekreftet at norske teknologibedrifter med kvinnelige ledere er i Europatoppen, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, og legger til:

- Men gode resultater i første runde er ikke nok: Målrettede initiativ som Women TechEU er et eksempel på et viktig tiltak rettet mot flere innovative vekstbedrifter med kvinnelige ledere. Det er derfor gledelig at Det europeiske innovasjonsrådet har videreført programmet og økt kapitaltilgangen til slike teknologibedrifter. Dette er målrettede virkemidler som vi ser utgjør en forskjell for å nå målene om et mer mangfoldig næringsliv og flere norske vekstbedrifter.

Her kan du lese om de fire norske vinnerne fra 2021.

Nå kan du søke

Kvinnelige gründere eller medgründere, som i tillegg har en rolle i toppledelsen (CEO, CTO eller tilsvarende) i alle bransjer innenfor alle teknologiområder kan søke. Selskapet kan ikke være eldre enn seks år, og dere kan ikke ha hentet mer enn én million euro i kapital eksternt.

Økte ambisjoner om kvinnelig representasjon

Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) ønsker å ta en ledende og proaktiv rolle for å sikre flere kvinnelige gründere og toppledere innen teknologiske bedrifter.

EIC har blant annet som mål at 40 prosent av bedriftene som søker finansiering til kommersialisering og skalering fra ordningen EIC Accelerator, og som inviteres til å pitche foran en jury i Brussel, skal være bedrifter ledet av kvinner. I tillegg utvider EIC begrepet "kvinneledet bedrift" til å ikke lenger kun omfatte CEO, men også andre roller i toppledelsen som CTO, CSO, og COO.

Egen pris for kvinnelige innovatører

I tillegg til Women TechEU har EU et initiativ rettet mot bevisstgjøring av kvinnelige gründere: EU-prisen for kvinnelige innovatører. Initiativet løfter frem kvinnelige gründere bak viktige, innovative idéer. På denne måten søker EU å øke bevisstheten rundt temaet og skape rollemodeller for kvinner og jenter overalt.

Prisen deles ut til de mest talentfulle kvinnelige gründerne fra hele EU og land tilknyttet Horisont Europa, som har startet et vellykket selskap og brakt innovasjon til markedet. Prisen administreres av Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og SMEs Executive Agency, og vinnerne kåres av en uavhengig ekspertjury.

Publisert :
Sist oppdatert :