Hopp til hovedinnhold

Får pris for samarbeid og nettverk

Vinnerne med poteter© Sigbjørn Leidal / Norsk landbruksrådgiving
Bodil og Per Try.
Bodil og Per Try på Stauslandstunet Gård i Søgne får Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Agder.

Ut fra driftssenteret på Stauslandstunet Gård i Søgne driver Bodil og Per Try en mangslungen virksomhet med en betydelig landbruksproduksjon. De er en av de aller største landbruksbedriftene i Agder, og disponerer ca 1000 dekar dyrka mark.

- Dette var en veldig hyggelig anerkjennelse til vårt bidrag inn i landbruket i regionen. Men vi hadde ikke fått til dette uten det gode samarbeidet lokalt, sier Per Try.

Hovedproduksjonen er potet og jordbær, men de har også en betydelig kornproduksjon, samt grønnsaker og frukt. De satser på lokal videreforedling av en stor del av det som dyrkes, og har gjort et meget godt arbeid med å få kortreiste råvarer inn i den lokale matindustrien, spesielt lokale poteter til chips og lompeproduksjon.

Samarbeid og nettverk

Prisvinnerne er pådrivere for samarbeid og nettverk, og har bidradd sterkt til etablering og utvikling av nettverket 4640 Søgne. De jobber også mye med testing av sorter og produksjonsmetoder.

I tillegg til at det store produktet potet foredles til chips og lomper i lokal industri, tester de også ut andre egenproduserte råvarer til foredlede produkter, som epler til most og sider og korn til lokalt øl. De har også egen gårdsbutikk der de tilbyr ferske grønnsaker, poteter og eplemost.

Prisvinnerne deler villig av sin brede kompetanse og erfaring gjennom både formelle og uformelle nettverk.

- For oss er det viktig at man jobber sammen lokalt. Da får man til mer enn hvis man bare kjører solo, sier Bodil Try.

Juryens begrunnelse

vinnerneFoto: Innovasjon Norge
Fra venstre: fylkesordfører Arne Thomassen, Bodil og Per Try, Sveinung Hovstad. 

Leder for juryen har vært Sveinung Hovstad, som også leder Innovasjon Norges Agder-kontor.

Juryen har lagt vekt på at gården bidrar sterkt til å posisjonere landbruket i regionen, og er en samarbeidsaktør som bidrar med sin kompetanse til andre produsenter, spesielt innen nettverket 4640 Søgne, men også ut over det.

De er i front når det gjelder forsøk med nye sorter og produksjonsmetoder. Kandidaten bidrar sterkt til at lokale råvarer blir brukt i regionens industri av potetbaserte varer, som lomper og potetchips.

- Vi er veldig imponert over gårdens sterke engasjement for samarbeid og nettverk, og ikke minst arbeidet for å få industrien med på å bruke lokale råvarer. Det har et stort miljøaspekt ved seg, i tillegg til at det bygger produsentmiljø og kvalitetsbevissthet, sier Sveinung Hovstad.

Juryen har bestått av

  • Tore Haugum, Statsforvalteren i Agder
  • Berit Stray Egeli, Agder fylkeskommune
  • Knut Erik Ulltveit, Agder Bondelag
  • Sveinung Hovstad, Innovasjon Norge Agder (leder)
Publisert :
Sist oppdatert :