Hopp til hovedinnhold

Fikk tre råd om samfunnsoppdraget for bærekraftig fôr

Bilde fra overlevering av råd og anbefalinger for samfunnsoppdraget bærekraftig fôr© Forskningsrådet
Fra overleveringen av målforslagene fredag. Fra venstre står gruppeleder for fagetatene Christina Abildgaard i Forskningsrådet, landbruks- og matminister Geir Pollestad, fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth, administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge, forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch og administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.
Regjeringen har fått overlevert forslag til mål for samfunnsoppdraget bærekraftig fôr. De tre målene som foreslås handler om å redusere klimagassutslipp og bevare naturmangfold, øke forsyningssikkerheten og utvikle en sterk fôringrediensindustri i Norge.

Det er en operativ gruppe av fagetater som det siste året har jobbet med forslag til utforming og konkrete mål for samfunnsoppdraget bærekraftig fôr. Fredag 3. november ble forslagene med tidfestede mål og delmål for oppdraget overrakt fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth, landbruks- og matminister Geir Pollestad og minister for forskning og høyere utdanning, Sandra Borch.

– Gjennom samfunnsoppdraget har vi sagt at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder. Nå har vi fått forslag til tidfestede mål som kan få oss dit. Jeg ser fram til å se nærmere på forslagene og ta dette videre, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

– Målrettede samfunnsoppdrag er en ny måte å løse komplekse problemer på. Her kan Norge ta en lederrolle i arbeidet med å sikre at alt fôr til husdyr og oppdrettsfisk skal komme fra bærekraftige kilder. Jeg har sto tro på denne måten å rette søkelyset mot en utfordring, og koordinere innsatsen fra mange sektorer mot et felles mål. Slik tar vi forskning og kunnskap i bruk for å skape reell endring, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

– Regjeringen ønsker å øke selvforsyningen av norske jordbruksvarer og utvikle en mer bærekraftig matproduksjon med lavere klimagassutslipp. Økt bruk av lokale og mer bærekraftige fôrråvarer til fiskefôr og kraftfôr til husdyr vil være viktig for å redusere presset på klima og miljø, for en grønn omstilling i norsk matproduksjon og av hensyn til beredskap, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad.

Den operative gruppen har bestått av personer fra ni relevante fagetater og virkemiddelapparatet. Innovasjon Norge har hatt sekretariatsfunksjonen for arbeidet sammen med Forskningsrådet, som også har ledet den operative gruppen.

Administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge synes det er inspirerende at regjeringen har valgt å lansere et samfunnsoppdrag tett koblet til grønn omstilling. Han understreker næringslivets viktige rolle i dette arbeidet.

– Reduserte klimagassutslipp og bevaring av naturmangfold er sentralt i den grønne omstillingen av Norge, og det norsk næringsliv gjør er helt avgjørende for at vi skal nå nasjonale målsettinger. Vi ser fram til å gjøre vår del av jobben sammen med næringslivet for å støtte opp under målene som i dag er foreslått, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Sluttrapporten ble lagt frem 15. november og kan lastes ned fra Forskningsrådets hjemmesider.

Publisert :
Sist oppdatert :