Hopp til hovedinnhold

Flytende havvind kan skape 52.000 nye arbeidsplasser i Norge

Gul flytende havvind-modulFoto: Arne Vatnøy/Norwegian Offshore Wind
En ny rapport fra Menon Economics viser at flytende havvind kan spille en helt sentral rolle i omstillingen av norsk offshore-næring.
En ny rapport fra Menon Economics viser at flytende havvind kan bli en av Norges viktigste jobbskapere i 2050 dersom vi setter opp tempoet.

I rapporten kommer det fram at industrien rundt flytende havvind alene kan skape over 52 000 arbeidsplasser i 2050. Det tilsvarer om lag 25 prosent av sysselsettingen oljenæringen hadde i 2019.

- Vi trenger denne typen fakta for å jobbe med satsinger som dette. Havvind vil være en viktig del av svaret på verdens behov for fornybar energi, og næringen vil kunne gi stor verdiskaping og mange arbeidsplasser i hele Norge. Innovasjon Norges rolle er å bidra til at prosjekter blir gjennomført og å kople norske leverandører med etterspørsel etter kompetanse og teknologi i internasjonale markeder, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Den ferske rapporten peker på en rask vekst i det globale markedet for flytende havvind. Norge har vært pionerer innenfor flytende teknologi, og rapporten viser at flytende havvind kan spille en helt sentral rolle i omstillingen av norsk offshore-næring.

- Vi har finansiert rundt 220 prosjekter fra 140 ulike aktører, og volumet har økt kraftig de siste to årene. Vi ser samtidig at norsk næringsliv har de beste forutsetninger for å levere løsninger når det nå satses offensivt på flytende havvind i Europa, Asia og Nord-Amerika, sier Haugli.

Økonomene i Menon har altså undersøkt arbeidsplasser, industrielle ringvirkninger, global markedsutvikling og eksportpotensiale. Oppdraget er gitt av Norsk Industri, Norwegian Offshore Wind, Innovasjon Norge, Rederiforbundet, GCE Ocean Technology og GCE Node/Fremtidens Havvind.

Satsingen trenger høyere tempo

Menon har sett på flytende havvind isolert, fordi Norge her har særskilte fortrinn, sammenliknet med bunnfast havvind. Kartleggingen viser at norske aktører faktisk kan ta en markedsandel på mellom 5 og 14 prosent av det globale flytende markedet. For å oppnå det øvre intervallet må vi ifølge rapporten raskt bygge opp en solid industri hjemme i Norge.

Tempoet på tildelingen av områder på den planlagte flytende havvindparken Utsira Nord må derfor opp, for å sikre et hjemmemarked hvor norske selskaper kan levere tjenester. Rapporten viser at flere land rundt oss nå har kommet lengre med sine flytende prosjekter, og har tydeligere mål om å bygge havvindparker innen kort tid.

Gode fortrinn i global konkurranse

Verdens første flytende havvindturbin er norsk, og i drift på testsenteret METCentre utenfor Karmøy. Norges forsprang på flytende teknologi har ifølge rapporten gitt oss gode konkurransefortrinn. Et godt samarbeid mellom forskningsmiljøer og industri er også trukket fram som et fortrinn. Vi er langt framme på testing og utvikling.

- Innovasjon Norge jobber med de markedsmulighetene med størst potensial for verdiskaping og de bedriftene med størst potensial for å lykkes. På eksportområdet konsentrerer vi våre satsinger om muligheter der norske fortrinn matcher etterspørselen i markedet ute. Flytende havvind oppfyller alle disse kriteriene, og vi ser at felles innsats i Team Norway gir konkrete resultater i form av kontrakter for norske bedrifter, sier Haugli.

Norske selskaper har høy kompetanse, teknologisk innsikt og kvalitet på produktene. Det at vi har store havområder som er dype gjør at flytende teknologi egner seg godt for norsk sokkel. Menon har regnet ut at norske aktører kan omsette for opptil 96 milliarder kroner i 2050, kun fra flytende havvind.

Off shore wind entry

Nå i sommer blir det også klart et nytt kompetanse- og eksportprogram for norske havvindbedrifter. Programmet har som formål å bistå offshore bedrifter fra olje- og gass over i havvind eller til deres første referansekontrakt i internasjonale marked. Denne typen program var en av de tydeligste anbefalingene i rapporten «Leveransemodeller for havvind» som OED finansierte og Norsk Industri presenterte for et år siden. Innovasjon Norge vil ha ansvaret for gjennomføringen av programmet.

- Programmet vil bidra til at verdensledende norsk offshore-kompetanse, utviklet gjennom mange tiår, nå dras over i og legger grunnlag for en ny næring. Vår oppgave blir å bidra til utvikling av ny kompetanse og å sørge for at flere norske bedrifter får kontrakter i internasjonale markeder. Dette gleder vi oss til å jobbe videre med, i tett samarbeid med bedrifter, klynger, næringsorganisasjoner og det øvrige virkemiddelapparatet, sier Håkon Haugli.

Les rapport: flytende havvind - analyse av markedet og norske aktørers omsetningspotensial.

Publisert :
Sist oppdatert :