Hopp til hovedinnhold

Fôr fra luft og vann, insekter, blåskjell og krabbeskall

Bilde av fiskefôrFoto: Shutterstock
Fire nye prosjekter skal utvikle bærekraftige ingredienser til fôr. Norge skal fremover satse ekstra på at vi blir selvforsynt med bærekraftige fôringredienser til oppdrettsfisk og dyr.
Norske husdyr og oppdrettsfisk skal spise fôr med lavt karbonavtrykk og gode næringsstoffer. Fire nye prosjekter får til sammen 54 millioner kroner for å utvikle gode løsninger fra idé til ferdig produkt. Et av prosjektene omdanner CO2 til fiskefôr.

– Bærekraftig fôr er et område regjeringen prioriterer, derfor har vi foreslått det som et av to målrettede samfunnsoppdrag i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Vi trenger mer næringsrikt fôr fra kortreiste ingredienser. Prosjektene som nå har fått midler fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge, er viktige bidrag til det vi ønsker å oppnå — mer bruk av norske fôrråvarer i norsk matproduksjon, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.


De fire prosjektene kan bidra til fôrråvarer med lavere CO2-utslipp enn det vi har i dag, der en stor del av ingrediensene i fôret er importert soya. Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Selskapet for industrivekst (Siva) og Enova står bak utlysningen.


– Økt selvforsyning er viktig for vår nasjonale beredskap. Forskning og innovasjon er nødvendig for å utvikle bærekraftig fôr basert på de ressursene vi har her i landet. Det vil gjøre oss mindre sårbare og mindre avhengig av blant annet importert soya. Et samfunnsoppdrag på bærekraftig fôr, i tillegg til opprettelsen av Bionova, er viktige bidrag til mer bærekraftig matproduksjon med lavere klimaavtrykk, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.


Blåskjell, insekter og CO2


I et av prosjektene skal Fiskå Mølle AS, sammen med en rekke samarbeidspartnere, etablere nye fôrråvarer basert på blåskjell. Både bløtdelen og skallet i blåskjellet inneholder verdifulle næringsstoffer. Blåskjellprotein kan dermed erstatte importerte proteinrike fôrråvarer som soya og maisgluten. Prosjektet dekker hele verdikjeden fra dyrking til fôring av kylling.


Invertapro AS vil bruke insekter i en kostnadseffektiv produksjon av ingredienser til fiskefôr. Målet er at insektprodusentene, for eksempel larve-avlere, både kan ivareta bærekraftprofilen og levere et produkt med høy og forutsigbar kvalitet.


Gas 2 Feed AS utvikler teknologi som gjør det mulig å fremstille protein uten karbonavtrykk ved at mikroorganismer fanger opp og konverterer CO2 til et ernæringsprotein av høy kvalitet. Gas 2 Feed skal teste teknologien, som har potensiale til å bidra til en betydelig reduksjon av CO2 -avtrykket fra fôr og gjøre grønn fôrproduksjon mulig i stor skala.


Nutrishell AS ser i likhet med Fiskå Mølle til sjødyr og vil utnytte restråstoffet krabbeskall de har fra sin krabbeprosessering, og som har vært en uutnyttet ressurs. Prosjektet ønsker å finne en hydrolyseprosess som bidrar til ønsket proteininnhold i fôr til torskeoppdrett, men som samtidig er miljøvennlig, energieffektiv og økonomisk lønnsom.


Ny stor satsing


Utvikling av fôr med kortreiste, bærekraftige ingredienser til dyr og fisk blir altså et stort nytt satsingsområde fremover i Regjeringens nye langtidsplan for forskning og utdanning, som ble lagt frem nylig.Disse prosjektene blir finansiert


Gas 2 Feed AS
Prosjekt: Towards more sustainable feed: Scaling of cutting-edge CO2-to- microbial protein production [SCoFeed]
Beløp: 22.946.000 kr
Sted: Stavanger, Rogaland


Fiskå Mølle AS
Prosjekt: BlueMusselFeed. Nordic Poultry Feed Made from Ocean Cleaning Blue Mussels
Beløp: 11.700.000 kr
Sted: Strand, Rogaland


Invertapro AS
Prosjekt: Insekter som ny og bærekraftig fôrråvare i fiskefôr
Beløp: 10.168.000 kr
Sted: Voss, Vestland


Nutrishell AS
Prosjekt: Krabbeskall som fiskefôringrediens
Beløp: 9.200.000 kr
Sted: Trondheim, Trøndelag

Kontaktpersoner

Bilde av : Anders Vinnogg
Anders Vinnogg
Kommunikasjonsrådgiver
Publisert :
Sist oppdatert :