Hopp til hovedinnhold

Forestia får 80 millioner til ny fabrikk

Forestia fabrikkbyggFoto: Per Ottar Walderhaug, Innovasjon Norge
Styret i Innovasjon Norge har sagt ja til å bidra til at Forestia kan bygge ny fabrikk for sirkulær utnyttelse av trevirke i Braskereidfoss i Innlandet. Totalt får bedriften 80 millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge.

- Det er viktig for oss å kunne bidra til at bedriften kan bygge den nye fabrikken, slik at treverk kan inngå i et kretsløp og brukes om igjen, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. Gjennom å støtte dette prosjektet bidrar vi til økt grad av sirkulær økonomi, samtidig som vi er med på å skape framtidsrettede arbeidsplasser i et område som virkelig trenger det. Veien til dette målet har vært lang, og vi er glade for at vi nå kan bidra på denne måten.

Forestia søkte om støtte også i 2020, men rammene for virkemidlene satte da en stopper for at Innovasjon Norge kunne bidra slik selskapet ønsket. I statsbudsjettet for 2022 fikk Innovasjon Norge 100 millioner kroner til et grønt investeringstilskudd. Det retter seg mot industribedrifter i distriktene som skal gjennomføre større investeringsprosjekter med positiv virkning på miljøet, og som bidrar til utviklingen av sirkulære verdikjeder. Dermed har Innovasjon Norge nå virkemidler som gjør det mulig å støtte prosjektet.

Tre ordninger må til

Forestia får finansiering gjennom en kombinasjon av miljøteknologi-ordningen, distriktsrettet bedriftsutviklingstilskudd og grønt investeringstilskudd. En del av pengene kommer fra regionale utviklingsmidler fra Kommunal- og distriktsdepartementet via Innlandet fylkeskommune. Til sammen blir tilskuddet på inntil 80 millioner kroner. I vurderingen av prosjektet legger Innovasjon Norge spesiell vekt på samfunnseffekten det kommer til å ha, og bidraget til den grønne omstillingen som prosjektet representerer. Forestia planlegger at prosjektet kan gi så mye som 100 nye arbeidsplasser.

- Jeg ønsker Forestia og lokalsamfunnet på Braskereidfoss lykke til med den nye satsingen. Regionen vår trenger bedrifter som tør å tenke og satse nytt, og som gjør det innenfor et av de områdene der vi er spesielt sterke, nemlig tre. Når det også er en klar grønn og sirkulær satsing, er dette noe vi har sterk tro på, sier Sverre Håvard Bjørnstad, leder av Innovasjon Norge i Innlandet.

Bygger for å satse på eksport

Bedriften kan nå etablere en produksjonslinje for å sortere, bearbeide og gjenvinne returtre i Våler. Det nye produksjonsanlegget skal kunne erstatte 40 prosent av nytt trevirke med tidligere brukt trevirke. Anlegget blir det første av sitt slag i Norge. Renseprosessen skal fjerne og rense trevirket for metall, tungmetaller, plastfragmenter og kjemiske forbindelser og sluttproduktet skal være av tilnærmet samme kvalitet som nytt trevirke. På denne måten vil bedriften kunne posisjonerer seg for å møte internasjonal konkurranse.

Forestia er en av Skandinavias største produsenter av trefiberplater, med 45 prosent av omsetningen fra eksport. På sikt skal fabrikken kunne gjenvinne 100.000 tonn treavfall i året og bidra til vesentlig reduksjon av CO2-utslipp.

Publisert :
Sist oppdatert :