Hopp til hovedinnhold

Fullt handelskammer i Hamburg

høynivåmøte
Næringsminister Vestre, Kronprins Haakon og olje- og energiminister Aasland på høynivåmøte med toppledere fra norske energiselskap og ministre fra de fem nordligste delstatene i Tyskland. Foto: Tom Hansen / Innovasjon Norge
Næringslivsdelegasjonen til Tyskland hadde energi som tema i Hamburg Handelskammer. Kronprinsen, næringsministeren og olje- og energiministeren var alle til stede.

Norske og tyske bedrifter og beslutningstagere innenfor energi og grønn skipsfart var i Hamburg for å finne samarbeidsflater. Norge og Tyskland samarbeider allerede mye på energisiden, men det er fortsatt et stort potensiale innenfor hydrogen, ammoniakk, karbonfangst- og lagring og andre lavkarbonløsninger for å sette fart på den grønne omstillingen.

Høynivåmøte og konferanse

I forkant av konferansen møtte kronprins Haakon, næringsminister Vestre og olje- og energiminister Aasland delstatsministre fra de fem nordligste delstatene i Tyskland, for å konkretisere planene for samarbeid. Toppledere fra store norske energibedrifter som Yara, Aker, Statkraft og DNV var også til stede.

Norge og Tyskland har en lang historie og erfaring med samarbeid innenfor energi, industri og skipsfart, og nå foreligger det store planer for samarbeid om energiomstilling. Tyskland må kutte utslipp i industrien, og Norge må erstatte sin eksport av olje og gass med lavkarbonløsninger. Derfor jobber nå landene sammen for å utforske mulighetene for verdikjeder innenfor hydrogen og andre lavkarbonløsninger.

- Tyskland er vår viktigste partner i Europa, og et svært viktig og voksende marked for norske energibedrifter. Norske bedrifter har kunnskap og teknologi som kan bidra i den tyske energiomstillingen, slik at tysk industri kan kutte sine utslipp ved å gå fra kull til lavkarbon. Det kan samtidig bidra til grønnere og mer norsk eksport, som igjen vil kunne gi verdiskaping og sysselsetting i hele Norge, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Hydrogen og grønn skipsfart

Norge ønsker å bidra aktivt i utviklingen av et kommersielt hydrogenmarked i Tyskland og i EU, og Norge og Tyskland ønsker å få på plass storskala leveranser av hydrogen fra Norge til Tyskland innen 2030. Mulighetene for norske bedrifter innenfor denne verdikjeden er derfor svært gode.

- I diskusjonen rundt blått og grønt hydrogen, og karbonfangst- og lagring, så vil jeg si at vi trenger alle teknologiene våre for å nå klimamålene, sa næringsminister Jan Christian Vestre på scenen i Hamburg, i en panelsamtale med olje- og energiminister Terje Aasland og utenriksstatsråd i Hamburg Almut Möller.

Grønnere skipsfart må til for å nå klimamålene, og dette var et sentralt tema på konferansen i Hamburg.

Maritim industri er viktig for både Norge og Tyskland, og mange av verdens mest moderne skip er bygget ved norske og tyske verft eller er utstyrt med norsk og tysk materiell og teknologi. Skipsfarten står samtidig for mye utslipp av klimagasser, så grønn omstilling av næringen er høyt prioritert i begge land. På konferansen i Hamburg var det en tydelig vilje til at Tyskland og Norge kan være pådrivere for grønn maritim næring i Europa og resten av verden.

Publisert :
Sist oppdatert :