Hopp til hovedinnhold

Halvledere – en verdikjede som vokser raskt

To hanskekledde fingre holder en halvleder© Wong Yu Liang
I de siste åtte årene har halvlederindustrien i Norge firedoblet verdiskapingen. Næringen er gjennomgående internasjonal, med flere kunder i utlandet enn i Norge. Næringen er konkurransedyktig blant annet på grunn av spesialisert kompetanse, viser en ny rapport Menon Economics har laget på oppdrag fra Innovasjon Norge.

- Det er nok få som vet at Norge har betydelig kompetanse på halvledere, og at vi er med på å designe elektronikk som brukes i forbrukerelektronikk verden over, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. - Bedriftene som utvikler og designer halvledere i Norge utgjør en betydelig, eksportintensiv industri med bedrifter som skalerer svært raskt. De er basert på norsk spisskompetanse og hevder seg godt i internasjonal konkurranse.

Rapporten peker på 50 norske bedrifter som først og fremst jobber med design av brikker, brikkeproduksjon, eller brikkemontering og pakking. De sysselsetter rundt 2000 personer og har inntekter på vel 10 milliarder kroner. Den største veksten i verdikjeden har kommet de siste årene, med mer enn dobling av verdiskapingen fra 2019 til 2021. Veksten ser ut til å fortsette.

Best på lav effekt

Den norske spesialkompetansen er brikkedesign og trådløs kommunikasjon med lav effekt. Det største av selskapene, Nordic Semiconductor, er verdensledende innen lavstrøms Bluetooth-kommunikasjon.

Rapporten viser at selskapene som lager integrerte kretser er svært produktive. Mens gjennomsnittlig verdiskaping per ansatt for bedrifter i fastlands-Norge var litt over 1 million kroner, lå den i 2021 på nesten 2,5 millioner kroner per ansatt i bedrifter som lager integrerte kretsløp.

Sensorer er også en spesialitet

Spesialiteten i Norge er design av halvledere, men noen produserer også her. Det gjelder særlig miniatyriserte sensorer som registrerer bevegelse, trykk, temperatur, eller akselerasjon. Sensorer laget i Norge brukes på en rekke områder, som medisin, subsea, og var til og med i Mars Rover da den landet på planeten Mars.

Mesteparten av brikkene fra Norge blir produsert av SINTEF MiNaLab i Oslo eller hos Safran Sensing Technologies i Horten.

Selskaper i sensorindustrien er gjerne unge og i vekst. Mange av dem er i en tidlig fase av kommersialiseringen, og er ikke lønnsomme. I 2021 hadde om lag en tredel av disse selskapene et overskudd.

Les hele rapporten fra Menon her.

Publisert :
Sist oppdatert :