Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge og Digital Norway inngår samarbeid

Håkon Haugli skriver under avtaleFoto: Innovasjon Norge
Målet er å øke den digitale kompetansen til små og mellomstore bedrifter i hele Norge.

Fremveksten av digitale teknologier representerer en betydelig mulighet for norsk næringsliv. Produksjonsprosesser, forretningsmodeller og verdikjeder kan endres på måter som gir næringslivet økt konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt. Det er derfor stort behov for et godt kompetansetilbud på området.

To aktører

Innovasjon Norge jobber for økt verdiskaping i Norge og for at norsk næringsliv skal hevde seg i konkurranse med utenlandske aktører. Da er digital kompetanse viktig.

– Dette handler om å gjøre kompetanse anvendbart. Utgangspunktet vårt er at vi vil gjøre ting i samspill med økosystemet rundt oss, og da er det åpenbart at DigitalNorway er en viktig samarbeidspartner, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

– Sammen skal vi løfte den digitale kompetansen til norske små og mellomstore bedrifter, slik at de kan ta del i den datadrevne økonomien, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway.

Digital Norway er et non-profit selskap startet i 2017 av engasjerte næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. Digital Norway har en rekke koordinerte initiativ og satsinger der man blant annet gir næringslivet enklere tilgang til anvendbare data fra det offentlige og privat næringsliv, og kurs i digital grunnkompetanse og bestillerkompetanse.

Samarbeidet

Digital Norway og Innovasjon Norge vil gjennom denne avtalen samarbeide om å øke den digitale grunnkompetansen hos små og mellomstore bedrifter i hele Norge. Samarbeidet kan bære frukter innenfor en rekke forskjellige eksisterende områder, og tas ut til kundene i forskjellige former.

Blant disse er Innovasjon Norges kompetansesenter, som er en digital læringsplattform der Innovasjon Norge og andre offentlige aktører har samlet kompetanse om forretningsutvikling, eksportmarkeder, immaterielle rettigheter og mye annet for bedrifter som vil utvikle seg eller eksportere.

Her vil det kunne ligge kursmoduler på digital kompetanse, som utarbeides i samarbeid med Digital Norway.

Gjennom samarbeidet vil også Innovasjon Norges rådgivere få økt sin digitale kompetanse, for å kunne ha enda bedre sparring og samhandling med norsk næringsliv i alle landets regioner.

Publisert :
Sist oppdatert :