Hopp til hovedinnhold

Innovasjon Norge videreutvikler «En vei inn»

Virkemiddelaktørene bak En vei innFoto: Innovasjon Norge
Fra regjeringens pressekonferanse om "En vei inn". Næringsminister Jan Christian Vestre, administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit, Tone Lunde Bakker (administrerende direktør i Eksfin), Håkon Haugli (administrerende direktør i Innovasjon Norge), Andreas Krüger Enge (var konstituert administrerende direktør i Siva frem til 1.mai 2023), Tor Inge Hjemdal (Administrerende direktør DOGA).
I regjeringens forslag til statsbudsjett får Innovasjon Norge 25 millioner kroner til en løsning som skal gjøre det lettere for bedrifter å finne frem til støtte til næringsutvikling fra det offentlige.

Med «En vei inn» reduseres tiden bedrifter bruker på å lete etter og finne informasjon om støtte til næringsutvikling fra det offentlige, slik at de raskt kommer i kontakt med riktigorganisasjon. 

«En vei inn» er en løsning som Innovasjon Norge videreutvikler i tett samarbeid med Siva, Eksfin, Forskningsrådet og fylkeskommunene i Agder og Vestland. I løpet av høsten kobles flere på løsningen, slik som Patentstyret og Enova.

- Vi vet at mange sier at det er vanskelig å finne frem i virkemiddelapparatet. Innovasjon Norge ble i sin tid etablert for å gi bedriftene en vei inn til virkemiddelapparatet. Nå gjør vi det enda enklere å finne frem. Vi og våre samarbeidspartnere ser frem til å utvikle «En vei inn» videre, koble på flere aktører og skalere løsningen slik at større deler av næringslivet får tilgang, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Erfaringen fra piloten vi lanserte i 2022 er at mange av bedriftene henvises til lokal førstelinje for næringsutvikling. Lokalt finnes det et mangfold av aktører med næringshager, etablerersentre og så videre. «En vei inn» kan potensielt koble mange aktører mot et stort antall bedrifter, og det kan føre til at løsningen blir kompleks. Derfor er tett dialog med kunder underveis viktig, samtidig som løsningen utvikles gradvis for å sikre god effekt. Vi tar også i bruk ny teknologi som kunstig intelligens og maskinlæring for å øke treffsikkerheten når vi henviser til ulike virkemidler og aktører.

Publisert :
Sist oppdatert :