Hopp til hovedinnhold

Innstiller i Russland

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon HaugliFoto: Innovasjon Norge
Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.
I lys av Russlands angrep på Ukraina og sanksjonene som er innført mot Russland, innstiller Innovasjon Norge all aktivitet rettet mot Russland.

Regjeringen stiller samtidig alt bilateralt samarbeid med russiske myndigheter i bero inntil videre. Dette er i tråd med hva andre europeiske land nå gjør.

Innovasjon Norges kontor i Moskva stenges

Aktivitetene ved Innovasjon Norges kontor i Moskva vil i tråd med Regjeringens beslutning ligge nede i tiden fremover. Dette gjelder også for allerede planlagte arrangementer.

- Dette innebærer at Innovasjon Norges kontor i Moskva nå stenges inntil videre. Vi ser at det i en periode fremover vil være umulig å videreføre aktiviteten. Vi villøpende vurdere situasjonen og gjøre det vi kan for å sikre gode løsninger for våre medarbeidere, som gjennom mange år har gjort en viktig innsats for norsk næringsliv, sier administrerende direktør Håkon Haugli.

Om og når aktiviteten kan gjenopptas vil avhenge av den politiske utviklingen, herunder i Russland.

Næringslivsprosjekter på vent

Innovasjon Norge arbeider aktivt for å fremme et ansvarlig næringsliv, både internt i selskapet og blant selskapets kunder gjennom rådgivning og krav. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper ligger til grunn for dette arbeidet.

Mange av våre kunder og samarbeidspartnere har prosjekter som er rettet mot Russland. Vår medvirkning i slike prosjekter blir nå stilt i bero. Innovasjon Norge har løpende kontakt med Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om dette.

Reiselivsaktiviteter er lagt på is

Visit Norway og Innovasjon Norge reiseliv gjør som resten av Europa: Vi utestenger Russland fra våre fora og arrangementer og legger all aktivitet opp mot Russland på is.

Annen aktivitet rettet mot Russland som marked

Innovasjon Norge er også ansvarlig for investeringer i Russland og Øst-Europa gjennom Kirkenes Fondsforvaltning. Vi vurderer nå sammen med Nærings- og fiskeridepartementet hvordan våre fond skal forvaltes framover.

Hvis du har spørsmål knyttet til et prosjekt du jobber med og har kontakt med Innovasjon Norge om, kan du henvende deg til din kontaktperson i Innovasjon Norge eller firmapost@innovasjonnorge.no.

Publisert :
Sist oppdatert :