Hopp til hovedinnhold

Intensjonsavtale med Yara

Svein Tore Holsether og Håkon Haugli tar hverandre i hånda.Foto: Innovasjon Norge
Konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether og administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli undertegnet avtalen.
Innovasjon Norge har inngått en samarbeidsavtale med et av Norges største industrikonsern, Yara. Avtalen betyr at de to skal jobbe tettere sammen i Norge og særlig ved eksportrettede framstøt.

Dette er den tredje i en rekke intensjonsavtaler som skal bidra til å få fart på eksporten og øke innovasjonssamarbeidet i Norge. Tidligere i år har Innovasjon Norge inngått liknende avtaler med Aker og Equinor.

Norge har flere store industrikonsern med bred internasjonal tilstedeværelse og handel med utenlandske markeder. De kan fungere som lokomotiver som gir utvidede markedsmuligheter for konkurransekraftige eksportbedrifter og verdikjeder.

Utvider et allerede godt samarbeid

Innovasjon Norge har et godt samarbeid med alle disse konsernene, særlig ved utekontorene. Likevel har det ikke vært et systematisk, overordnet samarbeid mellom virkemiddelapparatet og de større eksportbedriftene. Avtalene er et svar på dette behovet og skal føre til mer samspill som skal komme hele Norge til gode.

Avtalene innebærer ingen materielle forpliktelser, og gir verken fortrinnsrett til finansieringstjenester eller rabatterte eksporttjenester.
- Denne avtalen er en viktig videreutvikling av vårt tette samarbeid med næringslivet. Vi setter stor pris på at Yara, som er et verdensledende selskap bygget på solid norsk innovasjon, ønsker å bidra til at enda flere norske virksomheter når internasjonale markeder og kunder, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i innovasjon Norge. - Vi har sett mange eksempler på at store, norske selskaper har med seg mindre bedrifter som leverandører, som dermed lykkes med å komme inn i nye markeder.

Gjennom samarbeidet skal Innovasjon Norge bidra til å posisjonere Yara før store anbud og kontrakter internasjonalt, med nettverksarbeid, kontakt med interessenter og i forbindelse med profilering og synliggjøring. På samme måte skal Innovasjon Norge sikre tettere koordinering med Team Norways strategi ved aktiviteter i utlandet.
- Tiden da det var naturlig å satse internasjonalt på egenhånd er forbi, det trengs store, samordnede og gjerne nasjonale satsinger for å vinne de virkelig tunge kontraktene, sier konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether.

Et ledd i å få hele Norge til å eksportere

Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte tidligere i år en felles satsing på eksport – Hele Norge eksporterer – med mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Innovasjon Norge følger opp denne planen blant annet gjennom samarbeid med flere av de største og mest internasjonalt orienterte virksomhetene her i landet. Målet er at det også skal åpne dører til det internasjonale markedet for de mindre, eksportrettede bedriftene, som sammen med de større konsernene bidrar til å løse store samfunnsutfordringer.

-Verden står midt i en kritisk situasjon med høye kostnader på energi, kunstgjødsel og mat. Yara er en nøkkelaktør med sitt bidrag til å dempe krisene, men ingen enkeltaktører kan dra lasset alene. Dette krever enda bedre samarbeid og strategisk koordinering mellom næringsliv, virkemiddelaktører og myndigheter, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Publisert :
Sist oppdatert :