Hopp til hovedinnhold

Kan Norge bli verdensledende på grønne løsninger? Da må vi gå fra pilotering til skalering

Gunnar og Håkon står og ser inn i kameraFoto: Innovasjon Norge
Verdens første flytende havvindmølle var norsk. Vi i Norge utvikler, tester og piloterer, mens løsninger – som ikke nødvendigvis er bedre – skaleres opp i andre land, skriver Gunnar Bovim og Håkon Haugli.
Dette tiåret skal Norge mer enn halvere sine klimagassutslipp. Er vi skodd til å nå dette tiårets viktigste frist?

Kronikk av Gunnar Bovim, styreleder, og Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Nye, grønne industrietableringer og en styrking av eksisterende industri er nøkkelen til å nå tidsfristen. Derfor lanserte regjeringen sitt veikart for et grønt industriløft.

Det krever store investeringer. Skal vi lykkes, trengs både norsk og utenlandsk, offentlig og privat kapital.

Det offentliges rolle er ikke å finansiere satsingene, men å ta ned risiko. For å bygge nye grønne industrier, må det offentlige redusere bedriftenes risiko gjennom mekanismer som utløser privat kapital og kopler investorer.

Grønt lån som skal utløse kapital

Derfor har Innovasjon Norge lansert «Grønt vekstlån» som retter seg mot bedrifter i hele landet. Lånet har gunstige betingelser og skal utløse privat kapital til klimavennlige investeringer.

Prosjektene som får støtte, skal utelukkende bidra til å begrense klimaendringene. Gjennom slike tiltak vil vi være et godt skritt på vei mot dette tiårets viktigste frist: Å halvere våre klimagassutslipp.

I veikartet for grønt industriløft peker regjeringen på syv innsatsområder med store vekstmuligheter: havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO2-håndtering, skog-, tre- og bioøkonomi, og prosessindustri.

Oppløftende og nedslående

I Innovasjon Norge har vi sett nærmere på hvordan vi de siste ti årene har bidratt med finansiering til noen av disse innsatsområdene: Utvikling av havvind, batterier, hydrogen og grønn skipsfart.

Resultatene er både oppløftende og nedslående.

Oppløftende fordi de viser at vi har alle forutsetninger for å utvikle disse områdene til ny grønn storindustri. Norge er verdensledende på energi; innen vann, sol og vind, systemene som styrer energien og innen elektrifisering av transport. Norske bedrifter og næringsklynger har de beste forutsetninger for å utvikle nye, grønne næringer.

Men nedslående, fordi vi i Norge utvikler, tester og piloterer, mens løsninger – som ikke nødvendigvis er bedre – skaleres opp i andre land.

Havvind - utlendinger som satser

Havvind er et godt eksempel: Innovasjon Norge har siden 2010 bidratt med medfinansiering til 220 prosjekter innen havvind. Verdens første flytende havvindmølle var norsk. Teknologien er verdensledende.

Gjennom vårt program for store eksportsatsinger, ser vi hvordan den høster anerkjennelse internasjonalt og hvordan de første store kontraktene er inngått i havvindmarkedene i Nord-Europa.

I mellomtiden har våre naboland satset stort på havvind i mange år.

- Bruk Innovasjon Norge

Norge har på alle mulige måter det beste utgangspunktet til å nå dette tiårets viktigste tidsfrist, men et godt utgangspunkt er ikke nok. Det gode utgangspunktet må omsettes til løsninger som ikke bare utprøves og piloteres, men som er tilpasset behovene der ute, tas i bruk og skaper verdier og arbeidsplasser.

Derfor vil vi avslutte med en sterk oppfordring: Bruk Innovasjon Norges ordninger som tar ned risikoen slik at norsk næringsliv er i førersetet når Norge halverer sine klimagassutslipp. ­

Publisert :
Sist oppdatert :