Hopp til hovedinnhold

Konstituert direktør for Bionova blir Silje Lesjø

Portrett av Silje Lesjø© Astrid Waller
Silje Lesjø.
Silje Lesjø er i dag leder for landbruk i Innovasjon Norge, og vil dermed sørge for en helhet i arbeidet med biobaserte næringer og fornybar energi i landbruket.

Opprettelse av Bionova

Tidligere i høst ble det klart at Regjeringens satsing på biobaserte næringer og fornybar energi i landbruket, Bionova, legges inn under Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har nå konstituert Silje Lesjø som direktør for Bionova for å lede arbeidet framover med etableringen. Bionova skal være operativt fra 1. januar 2023.

- Jeg gleder meg til å sette i gang arbeidet med å etablere og utvikle Bionova sammen med gode kollegaer på feltet. Det kommer til å bli et viktig verktøy for land- skog- og havbruksnæringene i arbeidet med å nå Norges klimamål innen 2030 og om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050, sier Silje Lesjø.

Bionovas virkemidler skal bidra til å redusere klimagassutslipp, øke karbonopptak og -lagring, samt legge til rette for verdiskaping ved å styre den sirkulære bioøkonomien basert på fornybare biologiske ressurser fra land og hav.

Innenfor eksisterende struktur

Bionova er en utvidelse av oppdrag som Innovasjon Norge har administrert over flere år. Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket og Bioøkonomordningen vil danne grunnlaget for Bionovas aktivitet i oppstartsfasen. En stor fordel med at Bionova administreres innenfor den eksisterende Innovasjon Norge-strukturen er at de næringsdrivende får tilgang til Innovasjon Norges samlede verktøykasse, samt at de slipper å måtte forholde seg til flere organisasjoner.

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket har vært en svært etterspurt finansieringsordning de siste årene, og i 2022 var rammen fra Landbruks- og matdepartementet brukt opp allerede i mars.

Denne ordningen legges nå under Bionova, og rammen for 2023 har økt med 50 millioner, fra 112 til 162 millioner kroner.

Bioøkonomiordningen har også god pågang av søknader og med en økning på 30 millioner vil flere utviklingsprosjekter innen bioøkonomiens verdikjeder kunne tilbys finansiering.

- Bionova-oppdraget henger godt sammen med den øvrige virksomheten til Innovasjon Norge, og våre oppdrag for næringslivet generelt i Norge, i det å være en ledende pådriver for det grønne skiftet, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Gjennom 2023 vil man jobbe med utvikling av eksisterende ordninger og deres nedslagsfelt. Det blir en sentral forvaltning av Bionova på Innovasjon Norges kontor i Innlandet, men Bionova vil være et oppdrag som håndteres av alle regionkontorene til Innovasjon Norge. Det vil også bli viktig å trekke inn den nødvendige fagkompetansen innen de ulike sektorene av bioøkonomien som fins på Innovasjon Norges regionkontorer lokalisert over hele landet.

Publisert :
Sist oppdatert :