Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen åpnet næringslivsdelegasjon i Tyskland

Kronprinsen går ut av bilen
Kronprinsen ankommer forsvarskonferansen i München. Foto: Tom Hansen / Innovasjon Norge
Forsvars- og sikkerhetsindustri var tema i München på den første dagen av næringslivsdelegasjonen til Tyskland. Kronprinsen og forsvarsminister Bjørn Arild Gram var begge til stede.

- Teknologisk og industrielt samarbeid er en hjørnestein i vårt partnerskap. Både Tyskland og Norge har banebrytende forsvarsindustrier, og samarbeid mellom våre to forsvarssektorer har ført til utvikling av avansert forsvarsteknologi, sa Kronprinsen Haakon da han åpnet den første dagen på næringslivsdelegasjonen til Tyskland

Kronprinsen snakket til en sal full av representanter og ledere fra norske og tyske militær- og sikkerhetsteknologiselskaper og myndigheter. Fra norsk side var blant annet Kongsberg Defence and Aerospace og NAMMO.

Sikkerhetspolitisk situasjon

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa gjør det norske statsbesøket viktig, og derfor er forsvars- og sikkerhetsindustri tema for næringslivsdelegasjonen i München. Målet med delegasjonen og programmet i München er blant annet å legge til rette for å videreutvikle dialogen mellom norsk forsvarsindustri og det tyske forsvaret og tysk forsvarsindustri.

- Det geopolitiske bakteppet for dette besøket har endret seg raskt og er alvorlig. Vi er i en helt annen sikkerhetssituasjon. Det er derfor gledelig å se det nære samarbeidet og den store tilliten mellom norske og tyske forsvars- og sikkerhetsbedrifter. Det er stort potensiale for mer samarbeid, både på bedriftsnivå og myndighetsnivå, som denne delegasjonen er et bevis på, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet er Innovasjon Norge ansvarlig for ledelsen og organiseringen av programmet for næringslivsdelegasjonen i Tyskland, i samarbeid med Norges ambassade til Berlin, Rederiforbundet, Norwep, Norsk-Tysk handelskammer og Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSI).

Innovasjon Norge har kontor i både München og Hamburg, som er rigget for å hjelpe norske bedrifter som ser muligheter i det tyske markedet. Forsvars- og sikkerhetsindustri er et av flere områder som Innovasjon Norges kontor i München jobber med.

Norsk-tysk samarbeid

Tyskland er Norges viktigste samarbeidspartner i EU på forsvarsområdet og en stor og viktig alliert i NATO. Det er tette bånd både på politisk nivå og mellom det norske og tyske forsvaret. Tyske styrker driver regelmessig trening og deltar på øvelser i Norge og tyske marinefartøyer er en viktig bidragsyter til NATOs stående flåtestyrker, som bl.a. har en viktig rolle for å ivareta behovet for patruljering og suverenitetshevdelse i Nordsjøen. Historisk har også Norge anskaffet mye materiell fra tysk forsvarsindustri.

Næringslivsdelegasjonen fortsetter til Hamburg, der tema er energi og grønn skipsfart.

Publisert :
Sist oppdatert :