Hopp til hovedinnhold

Kvinnelige teknologigründere i hele Norge får anerkjennelse fra EU

De kvinnelige gründerne
Hele åtte norske kvinnelige gründere får finansiering fra EUs program “Women TechEU” som retter seg mot «deep tech»-bedrifter ledet av kvinner. 

De åtte bedriftene som har fått støtte er spredt over hele landet – fra Tromsø i nord til Nøtterøy i sør.

Dette er en ordning under Horisont Europa, verdens største program for forskning og innovasjon. I tillegg til 75 000 Euro i finansiering mottar også bedriftene coaching og akseleratortjenester. Innovasjon Norge er nasjonalt kontaktpunkt for programmet og har bistått bedriftene i søknadsprosessen.

- Norge ligger i front

Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, er svært imponert over det norske resultatet:

- Finansieringen er en anerkjennelse av at Norge ligger i front når det gjelder tidligfase teknologibedrifter med kvinnelige ledere. Finansieringen er et kvalitetsstempel fra EU; at bedriften har utviklet en teknologi med stort potensiale. Dette er også et viktig skritt på veien mot kommersialisering og skalering. Kanskje vil vi se flere av disse bedriftene i EUs akseleratorprogram, EIC Akselerator.

EU sliter med å øke andelen kvinnelige ledere i teknologibedrifter. I dag har færre enn en av fem teknologibedrifter kvinnelige ledere eller kvinnelig grunnlegger eller medgrunnlegger av bedriften. Som svar på denne utfordringen ble WomenTech EU lansert i 2022.

Finansiering og nettverk

WomenTech EU retter seg mot «deep tech»-bedrifter i tidlig fase ledet av kvinner. Den kvinnelige søkeren må være grunnlegger eller medgrunnlegger av bedriften og ha en rolle i toppledelsen (CEO, CTO eller tilsvarende).

Støtten består av et tilskudd til bedriften på 75 000 euro som skal brukes til de første trinnene i innovasjonsprosessen: til at bedriften vokser gjennom videreutvikling av forretningsplan og vekststrategi, markedsavklaringsaktiviteter, partner- og investorsøk.

Vinnerne får også tilbud om coaching og mentortjenester, i tillegg til muligheter for å delta i en rekke kompetansehevende og nettverksbyggende arrangementer over hele Europa.

Bedriftene som har fått tildeling

  • Sensorita fra Oslo
  • Woid fra Oslo
  • Aiba fra Gjøvik
  • Medsensio fra Tromsø
  • NoMy fra Oslo
  • Pinova fra Narvik
  • Agoprene fra Nøtterøy
  • Vignita fra Oppaker

Her kan du lese mer om bedriftene:

Medsensio

Anna Dranovska
Anna Dranovska

Medsensio ble stiftet på bakgrunn av resultatene i den omfattende helsestudien av Tromsøs innbyggere. Medsensio tilbyr en løsning for pasientsentrert oppfølging av hjerte- og lungesykdommer basert på dataalgoritmer og maskinlæring. Dette er ikke første gang bedriften vinner frem i EU-konkurransen. I 2020 fikk de innvilget et Horisont 2020 prosjekt sammen med partnere fra Israel og Tyskland for å utvikle en pasient monitorplattform. Anna Dranovska er en av gründerne og er daglig leder i bedriften.

«Women Tech EU-stipendet forsterker anerkjennelsen av Medsensio som et selskap som jobber med innovasjon med høy verdi innen digital helse som har høyt vekstpotensial.
Programmet vil først og fremst gi oss tilgang til europeisk nettverk og ekspertise som vil hjelpe oss med å navigere gjennom utfordringene til et voksende deeptech selskap.
Vår plan for prosjektet er å utnytte det til å styrke selskapets markedsposisjon gjennom å utvikle samarbeid med partnere og kunder på tvers av europeiske land, og få eksponering mot investorer som spesialiserer seg på medisinsk teknologi og digitale helseløsninger for fremtidige investeringsrunder. Men mest av alt ser vi frem til å bli med i fellesskapet av andre kvinnelige startups og få inspirasjon og motivasjon fra andre mer erfarne kvinnelige ledere innen medtech. Vi jobber i en bransje som fortsatt hovedsakelig domineres av menn, så WomenTechEU-programmet vil spille en viktig rolle for oss å bli med i å bygge en kjønnsbalansert innovativ arbeidsplass».

Sensorita

Ulrikke Lien
Ulrikke Lien.

Sensorita ble grunnlagt i 2020 og er en spin-off fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. Gründerne kommer fra sensor- og datavitenskapmiljøet på Ås og har utviklet sensorer som tar i bruk avanserte teknikker innen maskinlæring og kunstig intelligens. Sensorsystemet til Sensorita revolusjonerer avfallsbransjen ved å tilby overvåkning av kontainere og mer strømlinjeformet avfallshåndtering, samtidig som kostnader og utslipp kuttes.

«Det er fantastisk å få denne støtten og anerkjennelsen fra EU, og bekreftelse på at vi er i toppsjiktet blant europeiske deeptech-startuper. Dette stipendet bidrar i en kritisk fase for oss og vi er takknemlige for å være et av de norske selskapene som EU har tro på at vil kunne bidra positivt i det grønne skiftet».

NoMy

Ingrid Dynna
Ingrid Dynna

Norwegian Mycelium (NoMy) er et Oslo-basert biovitenskapsselskap som lager neste generasjons sirkulære materialer, mat og fôr gjennom produksjon av alternative proteiner og materialer av rotstrukturen til sopp, mycelium. 

«For oss i NoMy er fremtiden sopp. Nye kjøttalternativer, nye biokompositter og nye proteinkilder – alt fra mycelium (rotlignende filamenter av sopp). Lokalt produsert, uten jordbruksland, uten kjemikalier, og med en brøkdel av det økologiske fotavtrykket. Bra for mennesker, bra for planeten». Ingrid Dynna er svært fornøyd med å bli tildelt Women Tech EU støtte, samt være en del av deep-tech nettverket i Europa.

Woid

Ivanna Ustymenko
Ivanna Ustymenko

Dagens høreapparater gjør en fantastisk jobb, men alene strekker de ofte ikke til i situasjoner med mye bakgrunnsstøy eller på steder med dårlig akustikk. Woid sin løsning er enkel; de ønsker å bruke mikrofonen som allerede finnes i alle mobiltelefoner, og dermed gjøre teknologien tilgjengelig for alle. Bak Woid fra Oslo står Mariel Ellingsen og Ivanna Ustymenko som i fjor fikk Innovasjon Norges Stud-ENT million.

Women TechEU vil la oss fortsette utviklingen av applikasjonen med fokus på Human-centered design, gå i dybden på effektivisering av forskjellige funksjonaliteter, samt gi oss mulighet til å øke vår kompetanse gjennom deres program med mentorer og nettverksbygging på tvers av landegrenser.

Vignita

Mariann Ertresvåg
Mariann Ertresvåg

Vignita fra Oppaker åpner for samarbeid og deling av kompetanse mellom kolleger, kunder og partnere. Bedrifter kan lage og distribuere alle former for opplæring til egne ansatte, både digitale og fysiske kurs. De kan også selge og kjøpe kurs i den innebygde markedsplassen. All opplæring og dokumentasjon lagres automatisk på hver enkelts profil. Både ledere og bedrift har full oversikt over status, resultat og dokumentasjon for hver enkelts utvikling samt compliance.

“Med støtte og midler fra EU kommer vi enda raskere i gang med utvikling av prosjektet vårt for kunstig intelligens for predikativ læring. Med det vil Vignita kunne forstå og forutsi hva du, teamet ditt og din bedrift bør lære for å møte det økte kompetansebehovet og sikre at din bedrift er konkurransedyktig i fremtiden. For hele teamet i Vignita er dette til stor inspirasjon og motivasjon, og vi er utrolig stolte og ydmyke for å ha blitt trukket frem som en av satsingsbedriftene innen teknologi i Europa,” sier Ertresvåg.

Agoprene

AgopreneFoto: Øystein Hermstad / Sparebank 1 SMN
Celine Sandberg, CEO og Asanga De Alwis, Research Chemist

Agoprene fra Nøtterøy utvikler møbelskum ved å kombinere biomasse fra planter som tang og tare, og med det hjelper møbelindustrien med å redusere behovet for petrokjemikalier i sin produksjon.

«Denne tildelingen vil være en kjempeviktig byggestein for oss det neste året. Vi er i planleggingsfasen av vår første pilotproduksjon og er det noe vi trenger er det flinke mentorer og finansielle midler i ryggen. Vi er veldig takknemlige for støtten vi har fått fra Innovasjon Norge under søknadsprosessen og gleder oss til videre samarbeid mot en EIC-søknad senere i 2023» sier Celine Sandberg i Agoprene.

Aiba

Hege Tokerud
Hege Tokerud

Aiba fra Gjøvik utvikler løsninger som beskytter barn og unge på internett mot seksuelle overgripere. «Vår kunstige intelligens er trent og skreddersydd for å oppdage pågående overgrepssamtaler slik at de kan stoppes før skade kan skje. EU-prosjektet vil ha stor betydning for arbeidet vårt med å sikre at flere spill- og sosiale medieselskaper over hele verden tar i bruk løsningen vår, - slik at barn og unge får tryggere digitale liv. I tillegg vil EU-prosjektet sette fokus på et raskt økende og viktig problem med store mørketall, som må få større oppmerksomhet», sier Hege Tokerud i Aiba.

Pinova

Trude Husjord
Trude Husjord i Pinova.

Narvikbedriften Pinova AS ble stiftet i januar 2022 etter at gründerne hadde påbegynt utviklingen av en digital løsning for hjemmeoppfølging som gjør det tryggere for eldre å bo hjemme. Den demografiske utviklingen med økende andel eldre kombinert med færre ressurser innen helse- og omsorgssektoren gjør at eldre må klare seg selv lengre i eget hjem til tross for aldersrelaterte funksjonsnedsettelser. Problemet forsøker Pinova å løse ved å bruke trådløse sensorer med en egenutviklet IOT-hub, som installeres i boligen. Utstyret kobles sammen og ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens (KI) fanges unormale hendelser i brukerens bolig opp. En ringerobot varsler pårørende/hjemmetjeneste som må respondere etter å ha mottatt telefonoppringning/sms.

Daglig leder Trude Husjord uttaler: «Det er jo stas å være gründer i Pinova når vi blir plukket ut som en av de mest lovende og innovative deep-tech start-ups i Europa. Det var Innovasjon Norge som gjorde oss oppmerksomme på ordningen Women Tech EU. Vi fikk god informasjon og bistand i søknadsprosessen og kom gjennom nåløyet til EU. Det inspirerer og motiverer oss til å videreutvikle løsningen. Målet er å gi eldre et langt og godt liv i eget hjem, og trygghet for deres pårørende. I tillegg til økonomisk støtte får vi en unik tilgang på kompetanse og nettverk i Europa.»

Les mer om fjorårets vinnere

Publisert :
Sist oppdatert :