Hopp til hovedinnhold

Massiv satsing på fornybar energi over hele verden

HydrogenrørFoto: Getty
Det som ikke kan gå på batteri vil trenge hydrogen, så produksjon og bruk av hydrogen kan bli et enormt marked fremover.
Satsingen på fornybar energi er massiv i alle markeder, viser Innovasjon Norges lyttepostrapport for mars. Norske bedrifters forsøk på å posisjonere seg, hindres av at mye av kapasiteten er bundet opp i olje- og gass-sektoren.

Myndigheter i en rekke land ­- ikke bare USA - satser stort på fornybar energi med kraftige virkemidler. Innovasjon Norges lyttepostrapport viser gode eksportmuligheter for norske bedrifter innen alle områder av grønn energi. Rapporten oppsummerer samtaler ­med ledere for Innovasjon Norges kontorer i Spania, Sverige, Kina, Singapore, Sør-Korea og Kina. I tillegg er lederne for Innovasjon Norges regionale kontorer i Norge intervjuet.

Alle higer etter fornybar energi

Internasjonalt higer alle land etter fornybar energi. Regjeringer og politikere i mange land planlegger enorme investeringer samtidig. For norske bedrifter er dette en stor mulighet til å ta del i denne veksten. Ledere i Innovasjon Norge uttrykker samtidig bekymring for at det ikke er kapasitet nok i verden til å få dette på plass samtidig. De forteller også at utbyggerne av havvind i Norge ønsker å bruke norske underleverandører, men at underleverandørene tjener såpass godt i olje- og gassnæringen at de blir værende der. Det at norske leverandører ikke har kapasitet til å delta nå, kan ha langsiktige effekter på Norges evne til å utvikle nye næringer.

Mangel på kraft og arbeidskraft

Norske bedrifter melder i all hovedsak om at det går godt, men at mange utviklingsprosjekter stoppes på grunn av mangel på kraft og arbeidskraft. Enkelte regionledere i Innovasjon Norge er bekymret for at store konserner – der beslutninger ofte fattes utenfor Norge – etter hvert kan legge produksjonen i et annet land, siden Norge nå verken kan tilby billig kraft eller nok kompetent arbeidskraft.

I rapporten kan du lese mer om hvordan ulike land nå setter i verk aktiv politikk for det grønne skiftet og hvilke eksportmuligheter det gir for norske bedrifter.

Les lyttepostrapport fra mars 2023 om status i norsk næringsliv.

Publisert :
Sist oppdatert :