Hopp til hovedinnhold

Meir enn forventa frå Horisont Europa

Håkon HaugliFoto: Astrid Waller
Administrerande direktør i Innovasjon Noreg, Håkon Haugli.
Norske bedrifter og forskingsmiljø har henta heim meir finansiering så langt enn det som er regjeringas ambisjonar.

Horisont Europa er det største forskings- og innovasjonsprogrammet i verda, med eit budsjett på 95,5 milliardar euro i perioden 2021–2027. Ambisjonen er at norske deltakarar skal hente heim 2,8 prosent av pengane som Horisont Europa lyser ut. Nye tal viser at vi så langt har henta heim 3,35 prosent. Dette utgjer heile 487,5 millionar euro eller 4,9 milliardar kroner.

-Vi lukkast med ambisjonane våre for Horisont Europa, og vel så det. Gjennom Horisont Europa sørger vi for at innovative norske bedrifter får støtte til prosjekt som kan ha stor betydning for det grøne skiftet og utviklinga av teknologi i Europa. Dette er svært gledelege resultat, seier administrerande direktør i Innovasjon Noreg, Håkon Haugli.

Norske institutt, universitet, høgskular, bedrifter, helseføretak og offentleg sektor kan søke om finansiering frå Horisont Europa, i konkurranse med resten av Europa. Og få rådgjeving frå Forskningsrådet og Innovasjon Noreg.

Horisont Europa tilbyr ein rekke finansieringsmogelegheiter retta mot å pilotere, kommersialisere og skalere nyskapande og lønsame løysingar, og Innovasjon Norge bistår norske bedrifter med rådgiving, sparring, pitchetrening og gjennomlesing av søknader til Horisont Europa. Spesielt søknader til Innovasjonsrådet i EU.

Deltaking i Horisont Europa er eit av dei viktigaste verkemidla for internasjonalisering av norsk forsking. Samarbeidet bidreg til kvalitetsutvikling fordi det gir tilgang til kompetanse, nye marknader og infrastruktur som vi vanskeleg kan få gjennom nasjonale ordningar. Noreg deltek i samarbeidet på lik linje som andre land i EU og har auka sin del av forskingsmidlane år for år. Så langt i programperioden har Noreg henta heim meir pengar frå Horisont Europa enn vi har betalt i kontingent for å delta.

– Prosjekt med norske deltakarar gir tilgang på forsking og innovasjon til ein verdi av 35 milliardar kroner. Å hevde seg internasjonalt er viktig for konkurransekrafta vår og avgjerande for Noregs evne til å omstille seg. Det er gjennom forsking og innovasjon vi skapar berekraftige samfunn, seier næringsminister Jan Christian Vestre.

Publisert :
Sist oppdatert :