Hopp til hovedinnhold

Næringslivsdelegasjon til COP28 i Dubai

Oversiktsbilde over konferansesalen under COP27.Foto: UNFCCC
I 2022 ble FNs klimatoppmøte holdt i Sharm El-Sheik i Egypt. Foto: UNFCCC
Innovasjon Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en næringslivsdelegasjon knyttet til årets klimatoppmøte.

Innovasjon Norge har fått i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet å koordinere, organisere og gjennomføre en spisset næringslivsdelegasjon i forbindelse med FNs klimatoppmøte i Dubai, som arrangeres fra 30. november til 12. desember 2023.

Formålet med oppdraget er å fremme og synliggjøre norske grønne løsninger inkludert lavutslippsløsninger, og hvordan norske løsninger kan bidra til å nå de globale klimamålene. Oppdraget skal gjennomføres i samarbeid med relevante virkemiddelaktører og organisasjoner. DNV, Eksfin, Equinor, Hydro, NHO, UN Global Compact Norway og Yara er noen av partnerne som allerede er på plass.

COP er en forkortelse for engelsk Conference of the Parties, og viser til de årlige forhandlingsmøtene mellom land som har undertegnet FNs klimakonvensjon. Til COP reiser imidlertid også næringslivsaktører, ideelle organisasjoner og andre som har ambisjoner om å bidra i arbeidet med å få redusert klimagassutslippene, og det foregår en rekke arrangementer parallelt med selve forhandlingene.

Interessen for klimakonferansen fra næringslivet har vært økende og COP har utviklet seg til også å være en viktig møteplass for å vise frem og skalere ledende innovative løsninger som kreves for å nå målene i Paris-avtalen.

Innovasjon Norge vil komme tilbake med mer praktisk informasjon om næringslivsdelegasjonen og påmeldingsprosessen i august.

Kontakt hos Innovasjon Norge: eli.bleie.munkelien@innovasjonnorge.no

Publisert :
Sist oppdatert :